Yankisi, patronu, tekelleri sahneden çekilsin,Yeter, söz işçinin!

Yankisi, patronu, tekelleri sahneden çekilsin,

Yeter, söz işçinin!

Türkiye ekonomisi ciddi bir yol ayrımında. IMF programlarıyla başlayan, AKP iktidarıyla başlayan süreç, ekonominin tam boy tekellere teslimiyetle sonuçlanmış durumda. Bunun sonucu olarak ekonomi yönetimi, ABD merkezli danışman kuruluşlarına bırakılmakta, tekeller yağma politikasına hazırlanmakta.

Ekonomiyi düze çıkartacağını ilan eden Yeni Ekonomik Program ise baştan aşağı yağma ve talanın ön hazırlığını yapmakta, faturayı emekçinin sırtına yıkmaktadır. Kıdem tazminatının kaldırılarak fona devredilmesi, yeni özelleştirme dalgasının başlatılması, tasarruf tedbirleri adı altında emekçilerin sosyal haklarına göz dikilmesi, zorunlu bireysel emeklilikle ücretlerin gaspı ve reel ücretlerin düşürülmesi önümüzdeki dönem sermayenin ve iktidarının temel politikasıdır.

Bugüne kadar sahne alan yankisi, patronu, tekeli bir kez daha kriz ortamında sahne almaya hazırlanmaktadır.

Bu sahnede oynanmaya konulacak oyunun konusu bellidir. Bu oyun sahnelendiği sürece bu oyundan tek kazançlı çıkacak patronlar, kaybedeni ise işçi sınıfıdır.

 

Ancak bu oyunun süresi dolmaktadır. Sahne, yeni aktörlerini beklemektedir.

Sınıf Tavrı, bu oyunu bozmak, yaratılan zenginliklerin tek aktörü olan işçi sınıfını sahneye çağırmak için "yeter söz işçinin" diyor!

Dünden bugüne devam eden sömürü çarkı yettiği için, "yeter, söz işçinin" diyoruz.

16 yıllık AKP iktidar boyunca 21 bin 208 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi yettiği için "yeter, söz işçinin" diyoruz.

Uzun çalışma saatleri yettiği için "yeter, söz işçinin" diyoruz.

Emeğin alın teri ile oluşturulan işletmelerin, madenlerin, limanların, yolların, enerji santrallerinin bir avuç para babasına peşkeş çekilmesi yettiği için "yeter, söz işçinin" diyoruz.

İşçilerin en basit hak arama eyleminin dahi baskı ve zorbalıkla bastırılması yettiği için "yeter söz işçinin" diyoruz.

Sarı ve yandaş sendikalar iktidar ve sermaye ile anlaşıp işçilerin haklarını teslim etmesi yettiği için "yeter söz işçinin" diyoruz.

Bu çerçevede MESS`e karşı tarih yazan metal işçileri, Şişecam`a kafa tutarak 90 Trakyalı ismini tarihe yazdıran cam işçileri, başta üçüncü havalimanı olmak üzere tüm şantiyelerde ayağa kalkan inşaat işçileri, "sömürüye son" diyen turizm işçileri, tezgâhlarda hayatı dokuyan tekstil işçileri, "plazalarda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen finans işçileri ve diğer sektörlerdeki işçiler yan yana geliyor.

Sınıf Tavrı`nın çağrısı sadece sektörlerdeki işçilere değil, aynı zamanda sınıf sendikacılığı ilkesiyle mücadele eden sendikacılara, emeğin mücadelesine ömrünü vermiş hukukçulara, akademisyenlere, iktisatçılara, gazetecilere ve mühendisleredir.

Sınıf Tavrı, öncü işçileri ve işçi sınıfı mücadelesine destek veren tüm uzmanları "Yeter Söz İşçinin" kurultayına çağırıyor.

"İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen" istemiyle 28 Ekim Pazar günü saat 14:00`de İstanbul`da bulunan Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Merkezi`nde gerçekleşecek kurultayımız, "sınıfa karşı sınıf" mücadelesinin yol hattını örmek için çağrı yapıyor.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, sınıf tavını koyacak!

Sınıf Tavrı Kurultay Hazırlık Komitesi