Tariş işçisinin bileği bükülmez!

İzmir Çiğli'de bulunan Tariş'te 7 işçi "sendikalı oldukları" gerekçesiyle işten atıldı. İşten atılan arkadaşlarına sahip çıkan mesai arkadaşları fabrikada direnişe başlarken, polisin saldırısıyla işçiler göz altına alındı. 


Patronun ve iktidarın kolluk kuvvetlerinin tutumu hukuksuzdur.

İşçilerin iradesini işten atma, gözaltına alma ve baskı yoluyla kırmaya çalışan Tariş patronu yanılmaktadır. Tariş işçisi örgütlü gücünü göstererek temel hak ve özgürlüklerini kullanmaktadır. İşçi sınıfının birlik olunca tüm baskılara göğüs gerebileceğini gösteren Tariş işçisi, en temel hakkı olan örgütlenme özgürlüğünü istemektedir. 


Sınıf Tavrı, Tariş işçisinin örgütlenme hakkına sahip çıkmaktadır. Sınıf Tavrı, Tariş işçileri başta olmak üzere, tüm direnişteki işçilerin sendikal örgütlenme haklarının tanınmasını talep eder. 

İşten atılan Tariş işçileri derhal geri alınmalı ve işçilerin tercih ettiği sendikal örgütlenme tanınmalıdır.  


Tariş patronu ve iktidarın kolluk kuvvetleri bilmeli ki; Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli bir yeri olan Tariş işçisinin bileği baskı ile bükülmez! 


Sınıf Tavrı Genel Merkezi