Asgari ücret insanca bir yaşamı sağlamalıdır

2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda uygulamaya konulacak asgari ücret seviyesini net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirledi. Geçen yıla göre asgari ücret artışı yüzde 26 civarında olurken, bu artış iktidar çevrelerinde adeta bir "zafer" olarak yorumlandı. 

Bu durumu işçi sınıfının kabul etmesi mümkün değil! Ortada bir "zafer" olmadığı gibi, asgari ve ortalama ücretler hala insanca yaşamanın altında. Patronlar asgari ücret görüşmelerinden kendi istedikleri payı alırken, sus payı da işçilere düşmüştür.
Enflasyonun yüzde 25'ler civarında olduğu, açlık sınırının Kasım ayı için 1943 TL, tek başına yaşamanın 2385 TL olarak ölçüldüğü, dört kişilik bir ailenin 6328 TL ile geçinebildiği yerde asgari ücret artışı devede kulaktır.

Bu ücret artışı ile tek bir işçi yaşamak için haftanın en az iki günü ek mesai yapmak zorunda. Bu ücret artışı ile, bir aile yoksulluk sınırının altında kalmamak için en az üç mevcudunu çalıştırmak zorunda. 

Bu tabloda ne işçi ailelerinin çocukları doğru düzgün eğitim alabilir, ne de işçilerin kendisi insanca bir yaşama kavuşabilir. 

Sınıf Tavrı, insanca bir yaşamın sağlanabileceği ücretin "asgari ücret" olarak görülmesinden yanadır. Bu nedenle "Asgari Ücret Belirleme Komisyonu" ile asgari ücretin değil, patronların kârlarının korunduğu seviyenin belirlendiği bir yer olarak görülmelidir. 

Sınıf Tavrı bu oyuna son vermek ve insanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen için işçileri örgütlü bir mücadeleye çağırmaktadır. 


Sınıf Tavrı 
26.12.2018