ASGARİ DEĞİL İNSANCA BİR YAŞAM!

Ücretli çalışanların milli gelirden aldığı payın düştüğü, bilançolarda emeğin maliyetinin yıllardır gerilediği bir dönemde asgari ücrete yapılan zam, yaşam koşullarının ağırlaştığı yoksulluk sınırının altında kalmıştır.

Bu artış bir lütuf ile sunulmasının yanı sıra patronların süper kar hırsları ile kısa zamanda eriyecektir.

500 dolarda tutuyoruz propagandası ile sınırsız sömürü görünmez kılınmaya çalışılacak, ücretlerdeki makas iyice kapatılarak tüm işçi sınıfı yoksullukta eşitlenecektir.

Biz emeği ile geçinenler bu sömürü düzenine karşı ancak örgütlenerek karşı koyabiliriz.

Sınıf Tavrı asgari değil insanca bir yaşam eşitlikçi bir düzen için mücadelesini kararlılıkla büyütecektir