Sermaye düzeni grev yasağında birleşti!

Ne İZBAN'da, ne de başka bir yerde grev yasağı kabul edilemez!


Bir aydır devam eden İZBAN grevi, bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan kararname ile erteleme görüntüsü altında yasaklandı. Böylece  16 yıllık AKP iktidarında 16.kez bir grev yasaklanmış oldu. 


CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve eski sendika bürokratlarının günlerdir "seçim malzemesi" olarak kullandığı ve işçileri "AKP'nin oyununa alet olmakla" suçladığı grev böylece AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından "yasaklanmış" oldu. Tüm tarafların küçük siyasi rantlar için birbirini suçladığı bir grevde böylece sermaye sınıfı "hamle üstünlüğü" elde etmiş oldu. Üstelik, bu yasak pişkince "gerekliydi" denilerek sermaye sınıfının temsilcileri tarafından savunulmaktadır. 


Sermaye düzeni grev yasakçılığında birleşmiştir. İster sosyal-demokrat, ister gerici olsun, tüm sermaye kesimleri işçi sınıfı karşısında "kendi gücünü" kullanmaktadır.

Üstelik geçmişte aldığı tutumları "inkar" ederek, taraflar şimdi grev yasakçılığında birleşmektedir. Nasıl ki Cumhurbaşkanı'nın geçmişinde "grev gözcüsü" yazılı önlüklerle verdiği pozlar, sadece bir "poz" olarak kaldıysa, CHP'nin de "grev hakkı savunuculuğu" sözde kalmaktadır.

2012 yılında bizzat CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu ile toplu taşıma sektörüne verilen grev yasağı, AKP'nin 2016 yılındaki KHK'sı ile yeniden kanuna eklenmişti. O gün bu tutumu eleştiren CHP, bugün yasağın ilk uygulandığı belediyeye sahip olma "başarısına" kavuşmuştur!


NE İZBAN'da, ne de başka bir yerde grev yasağı kabul edilemez. 


Grevleri bitirmekle övünen AKP iktidarı, her türlü yasal adımla grevleri boğmaya çalışırken, tüm büyük grevleri çeşitli bahanelerle yasaklamıştır. 


Sınıf Tavrı, grevsiz toplu sözleşme sürecini kabul etmiyor. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu fiili olarak grev yapmayı neredeyse imkansız hale getirmektedir. Bu yasanın kapsamı değişmelidir. 


Toplum sağlığının gerekli olduğu sektörler dışında tüm sektörlere, kamu ya da özel sektör çalışanlarına, üretim güvenliğini sağlamak dışında kalan tüm kesimlere, karşılıksız grev hakkı tanınmalıdır. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda iktidara grev erteleme hakkı tanıyan madde kaldırılmalı, toplum sağlığını ilgilendiren durumlar dışında hiçbir şekilde "grev erteleme" uygulanmamalı. 


2014 yılında AYM tarafından verilen ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerine grev hakkı tanıyan karar aynen uygulanmalı ve fiilen yasaklama getirilmemeli.

İZBAN işçilerinin haklı talepleri kabul edilmelidir.


Sınıf Tavrı olarak, tüm işçi sınıfı ve emek dostlarını bu çerçevede mücadele etmeye çağırır ve grev yasaklarına karşı fiili ve hukuki bir mücadele yürüteceğini ilan eder. 


Sınıf Tavrı 

08.01.2019