Özel Akgün Tem Hastanesi emekçilerinin hakkı gasp edilemez!

İstanbul İkitelli'de bulunan Özel Akgün Tem Hastanesinde çalışan 180 emekçi, hastanesinin "kapanması" sonucu haklarını alamadan işlerinden oldular. Siyasi iktidarın "sağlıkta devrim" adı altında pazarladığı piyasalaşmanın yalnızca yurttaşlar açısından değil, sağlık emekçileri açısından da "absürd" sonuçlar doğurması manidardır.

Özel Akgün Tem Hastanesinde çalışan 180 emekçinin başlattıkları hak mücadelesinin yanındayız.

Sınıf Tavrı, kriz ve serbest piyasa koşullarının emekçilere dayattığı hukuksuzlukların, hak gasplarının ve sömürünün karşısında Özel Akgün Tem hastanesine sahip çıkmaktadır. "Yeter, söz işçinin" diyen Sınıf Tavrı, Özel Akgün Tem hastanesinde yürütülen mücadeleyi tüm meşru ve hukuki yollarla destekleyecektir. Sınıf Tavrı olarak hastane patronunun emekçilerin haklarını gasp edemeyeceğini belirtmek isteriz.

Cargill, Flormar, üçüncü havalimanı ve diğer tüm direnişlerde olduğu gibi direnen işçiler asla yenilmezler!

Sınf Tavrı Genel Merkezi

13.11.2018