Faturayı biz değil patronlar ödeyecek!

Sermayenin krizi her geçen gün derinleşmekte. Semaye sınıfı krizin faturasını emekçilere ödetmek için amansız bir biçimde çabalıyor. İşçi sınıfını işsizlik sopası ile hizaya sokmaya çalışan, sosyal hakları "lütuf" olarak gören sermaye sınıfı ve iktidar, en basit hak arama ve örgütlenme çabalarına karşı işten atma saldırısı göstermektedir. Bu saldırılar yetmezmiş gibi, kriz programına kitlesel işsizlik ve ücretlerin düşürülmesi gibi uygulamaları da koyuyorlar. 


"Yeter söz işçinin" çağrısı ile 28 Ekim'de kurultay çağrısı yapan Sınıf Tavrı, sermayenin bu tutumuna karşı 23 Ekim Salı gününü "mücadele günü" haline getirecektir. Bu çerçevede Sınıf Tavrı Flormar ve Cargill işçilerini ziyaret edecek, Gebze'de Sendikalar Birliği'nin düzenleyeceği kriz karşıtı eyleme katılacaktır. 


Sınıf Tavrı başta işçi sınıfı olmak üzere işçi sınıfından yana olan tüm kesimleri bu eylemlere sahip çıkmaya çağırıyor. Sınıf Tavrı 23 Ekim günü aşağıdaki programa göre hareket edecek olup, tüm emekçileri birlik olmaya davet etmektedir. 

"Faturayı biz değil, sermaye ödeyecek" demek için 23 Ekim'de mücadeleyi büyütüyoruz. 


23 Ekim Salı saat 10:00 Flormar işçileri direniş ziyareti 


23 Ekim Salı saat 13:00: Cargill işçileri direniş ziyareti 


23 EkimSalı saat 17:00: Gebze Kent Meydanı sendikalar birliği kriz karşıtı basın açıklaması 


Sınıf Tavrı 

22 Ekim 2018