Salgında fırsatçılık affedilemez!

THY yönetimi, personelin geçmiş dönemlerde kazandığı sağlık sigortası hakkını askıya alırken, devam etmek isteyenlerin ise "kendi ceplerinden" bu imkanı tamamlaması gerektiğini belirterek, krizden fırsat çıkardı. 

Salgın dönemi, kazanılmış hakların saldırısı için bahane olamaz. THY yönetimi bu işin peşini bırakmalıdır. 

THY yönetimini uyarıyoruz; emekçilerin haklarına saldırı fırsatçılıktır!

Ne sizin fırsatçılığınıza, ne de iktidarların aldırmazlığına izin vermeyeceğiz!

Sınıf Tavrı