METAL İŞÇİSİNE DÜŞMANLIĞINIZ SÖKMEZ!

Sermayenin ve iktidarın işçi düşmanlığı bu kez Çorum' da yüzünü gösterdi.

Çorum'da bulunan Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayinde kötü çalışma koşulları ve düşük ücretle çalışan işçiler Anayasal haklarını kullanarak DİSK – Birleşik Metal İşçileri sendikasına üye oldular. İşyerinde çoğunluğu sağlayan sendika çalışma bakanlığında Toplu İş sözleşmesi yetkisini de aldı.

Sendikanın yetkiyi aldığını duyan patron 8 Aralıkta önce 20 işçiyi işten çıkarttı. İşçiler arkadaşlarını işten çıkarılmasına tepki gösterince hızını alamayan patron toplam 88 işçiyi işten çıkarttı. Hem de sözde pandemi döneminde işçi çıkarmanın yasak olduğu bir dönemde.

Patron bu cüreti siyasi iktidarda almaktadır. Kolluk kuvvetleri yasak olmasına rağmen işçi çıkartan patrona hesap sormayıp işçilere barikat kurmuştur.
8 Aralık tarihinden itibaren işlerini geri isteyen, fabrikanın önünde direnişe geçen işçileri selamlıyor, mücadelelerinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İşçi düşmanı patronlara ve onların siyasi temsilcilerine karşı tüm işçilerin güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.
SINIF TAVRI

16.12.2020