Kıdeme göz koyanlara cevabı işçi sınıfı verecek!

31 Mart seçimlerinin akşamında TÜSİAD ve Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen "reform" çağrısına, AKP iktidarı anında yanıt verdi. Maliye Bakanı Bakan Albayrak'ın bugün duyurusunu yaptığı "reform paketi" Türkiye'yi sermaye için cennet, emekçiler için ise "cehenneme" çevirecek. Uluslararası sermaye için verilen sözleri, emekçilerin tasarruf ve hakkından almak isteyen siyasi iktidar, en büyük kozunu devreye sokmaktadır: kıdem tazminatının kaldırılması. 


Yıllardır sermayenin tüm temsilcileri kıdem hakkının kaldırılmasını dört gözle beklerken, AKP iktidarı seçim sonrasında "krizi" fırsata dönüştürürek kıdem tazminatını kaldıracağını ilan etmiştir. Üstelik bununla da yetinmeyen AKP iktidarı, emeklilik hakkını devre dışı bırakan "bireysel emeklilik fonlarını" kurulacak kıdem tazminatı fonu ile birleştireceğini açıkça ilan etmiştir. 


Bu karar, işçi sınıfının birikimlerini sermayeye peşkeş çekmek anlamına geliyor. 


Reform paketinden çıkan, sermayenin işçi sınıfına savaş ilanından başka bir şey değilidr. 


Ancak reform paketi ile sadece kıdem tazminatının kaldırılması, emeklilik hakkının budanması ile yetinilmiyor. Aynı zamanda finans sektörünü ayağa kaldırmak için emekçi halkın birikimlerinin yağmaya açılıyor. Sermayenin borçlarını emekçilerin sırtına yükleyecek bu anlayış kabul edilemez. 


Sınıf Tavrı, kıdem tazminatının kaldırılmasına, emeklilik hakkının budanmasına, borçların işçi sınıfının omuzlarına yüklenmesine karşı çıkmaktadır!


Sınıf Tavrı, kıdeme göz koyanlara karşı işçi sınıfının gereken tepkiyi göstermeye çağırmaktadır. 


Sınıf Tavrı, bugüne değin kıdem hakkını "kırmızı çizgi" ilan eden sendikaları da göreve çağırmaktadır. İşçi sınıfının en temel haklarına karşı başlatılan bu saldırıyı durdurmak için gereken yapılmalıdır. 

Kıdem hakkının ortadan kaldırılmasına, emekçilerin haklarının sermayeye peşkeş çekilmesine karşı başta sendikal çevreler olmak üzere, tüm işçi sınıfı gereken tepkiyi göstermeli ve "grev" hakkını kullanmalıdır. 

Sınıf Tavrı olarak tüm işçi sınıfını bu saldırılara cevap vermek için1 Mayıs'ta güçlü, kitlesel bir biçimde alanlara çıkmaya çağırıyoruz.


Sermaye düzeninin bu saldırılarına geçit vermeyeceğiz! 


Sınıf Tavrı 

10.04.2019