Kıdem tazminatında parola müzakere değil, mücadeledir!

AKP bir taşla iki kuş vurarak, sermaye sınıfına "biz size hizmet ederiz" mesajını veriyor!

"İyileştirme" adı altında sunulan yeni sistem, kriz ve salgın gündemi altında ezilip bozaran sermaye düzenine "can suyu" vermek için atılan bir adımdır. İyileştirme sermaye iktidarının, yerli yabancı patronları içindir!

Krizin ve salgının yarattığı maliyetini piyasacı sistemin zihniyetiyle çözmek için uğraşan siyasi iktidar, kıdem tazminatını gasp ederek emek maliyetlerini azaltmayı, emekçinin hakkı olan birikimleri "finans lobisinin" hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Bu adım, hem işçilerin bugüne değin budanmış iş güvencesini tamamen ortadan kaldıracak, hem de finans tekellerine, yerli-yabancı patronlara kaynak sağlayacaktır.

TES, hem işçi sınıfının bugününü çalmakta, hem de gelecek krizlerin tetikleyicisi olacaktır. 

İşçi sınıfının bugününü ve geleceğinin çalınmasına izin vermeyeceğiz!

Kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesinin, emeklilik sisteminin yerle yeksan edilmesinin adımlarına karşı bütün emekçiler mücadele etmelidir. 

Sarı sendikaların  müzakere edelim tutumu, işçi sınıfına ihanetten başka bir şey değildir. 

Kıdem tazminatı gündeminde parola belli: Müzakere değil, mücadele!

Sınıf Tavrı, tüm emekçileri kıdem tazminatı hakkının gaspına karşı harekete geçmeye çağırıyor!

İşyerlerinde, fabrikalarda, sendikalarda kıdem tazminatını savunmak için komiteler kurmaya, bilgilendirme toplantıları düzenlemeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz!

İşçi sınıfı için talebimiz açık; tek bir gün çalışan herkes için kıdem hakkı işlemeli, özel emeklilik sistemi kaldırılmalıdır! 
Sınıf Tavrı, kıdem tazminatı hakkının kaldırılmasına, emeklilik sisteminin kuşa çevrilmesine karşı tüm işçi sınıfını genel grev hazırlığı yapmaya çağırıyor!

Kıdem tazminatının kaldırılmasına dur demek için, hayatı durduralım!

Sınıf Tavrı