Kemal Türkler'in mirası, işçi sınıfı mücadelesindedir!

22 Temmuz 1980 günü, faşist katiller, işçi sınıfı mücadelesini yok etmek, sermaye sınıfının çıkarlarını güvence altına almak için işçi sınıfı önderlerinden Kemal Türkler'i katletti. 39 yıl önce katledilen DİSK Kurucu Genel Başkanı ve Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler, Türkiye işçi sınıfının mücadelesinde öncü bir rol üstlenmişti. Sınıf sendikacılığının mimarlarından olan Kemal Türkler, 12 Eylül'e giden yolda işçi sınıfını teslim almak isteyen karanlık güçlerce ortadan kaldırıldı. 


Dün çetelerin saldırısı ile işçi sınıfını baskılamaya çalışan sermaye düzeni, bugün de baskı, şantaj ve güvencesizleştirme yoluyla işçi sınıfının haklarını ortadan kaldırmak istiyor. 

Bu istek, içinden geçtiğimiz ekonomik kriz koşullarında bir kez daha ortaya çıkarken, işçi sınıfı ve emekçiler için tek çıkar yol, Kemal Türkler'in bıraktığı mirasın izinden geçiyor. Sınıf Tavrı, bu mirasa sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağrıyot.


Sınıf Tavrı, tüm üye ve dostlarını Kemal Türkler'in katledilişinin 39.yılında anmaya çağırırken, 39.yıl önce katledilen Kemal Türkler'i saygıyla anar. 


Anma Programı: 

Tarih: 22 Temmuz 2019 Pazartesi


Yer: İstanbul Topkapı Mezarlığı Suriçi Kapısı


Buluşma saati: 10:30

Sınıf Tavrı Yönetim Kurulu