İşçileri Utandıran Türk-İş Genel Başkanı İstifa!

Kamuda yüzbinlerce işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde işçiyi değil, iktidarı ve sermayeyi temsil ettiğini "İşler uzasa karışacaktı" sözleriyle itiraf eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay istifa etmelidir.

Yüzde 15 talebiyle masaya oturan ve masadan yüzde 8 ile kalkan, kamu işçisinin ücretini enflasyon ve hayat pahalılığına ezdiren, Türk-İş Genel Başkanı'nın kendini "ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım" şeklinde savunan Türk-İş Genel Başkanı'nın kendini savunması nafiledir. İşçiler bir kez daha sarı sendikacılar tarafından "satışa" getirilmiştir. Türk-İş Genel Başkanı derhal hangi pazarlığı yaptığını açıklamalıdır.

Gerek kamu işçileri, gerekse de tüm işçiler için bu toplu sözleşme süreci bir kez daha sarı sendika-iktidar-sermaye üçlüsünün bir bütün olduğunu göstermiştir. Yaldızlı sözlerle, "her şeyi yapacağız" açıklamalarıyla ne işçiler ücretlerini yükselterebilir, ne de sermaye ve iktidarın baskısı aşılabilir.

Başta kamuda olmak üzere, tüm işçiler için toplu sözleşme süreci işyerlerinden başlayan ve işçilerin denetiminde geçen bir süreç olarak görülmelidir. Bunun için ilgili yasanın değişmesi ve işçilerin mücadelesi bir zorunluluktur.

Enflasyon düzeyinin altında ücret artışı kabul edilemez. Başta maden işçileri olmak üzere, tüm işçilerin "eşit işe, eşit ücret" ilkesi uyarınca, insanca yaşayacakları bir ücret sağlanmalıdır.

Kamuda toplu sözleşme süreçlerinde "en büyük sendikanın belirleyeciliğinde" yapılan görüşmeler geçerliliğini yitirmiştir. Tüm sendikaların eşit hakka sahip olduğu bir toplu görüşme ortamı sağlanmalıdır.

Kamuda tüm işçileri kapsayan bir toplu sözleşme hazırlanmalı ve kamuda grev hakkını kısıtlayan "çerçeve metin" anlayışı bitirilmelidir.

Sınıf Tavrı, tüm işçileri ve emekçileri bu ilkeler doğrultusunda sermayeye, iktidara ve sarı sendikalara karşı mücadeleye çağırır. ve bu talepler doğrultusunda mücadele edeceğini duyurur.

Sınıf Tavrı Genel Merkezi

15.08.2019