Grev yasaklarınız emekçilere sökmez!

18 yıllık AKP iktidarı boyunca onlarca kez aynı bahane ile yasaklanan grevler neticesinde, onbinlerce emekçinin iradesi hiçe sayılmıştır. İşçilerin hak ve talepleri milli güvenliğe tehdit olarak görmek, ülke güvenliğini sermayeden yana görmektir.


Sınıf Tavrı, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve siyasal taleplerinin savunucusu olarak bu grev yasağını protesto etmektedir.

Petrol-İş sendikası üyesi işçilerin yanında olduğumuzu bildirir, onların mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ederiz.


Yıllardır aynı bahane ile belirli sermaye gruplarının ve çevrelerinin korunduğu, emekçilerin iradesinin ise hiçe sayıldığını bir kez daha hatırlatmak isteriz.


İşçi sınıfı için hak gasplarını olağan hale çeviren sermaye düzenine karşı mücadeleyi daha güçlü kılmak, her türlü yasağa karşı fiili ve meşru mücadelesini yükseltmek zorundadır!


Grev yasaklarınız, hak gasplarınız emekçilerin insanca bir yaşam isteğini durduramaz!


Sınıf Tavrı

09.10.2020