GDZ yönetimini uyarıyoruz: Bizi açlığa ve sefalete mahkum edemezsin!

Biz GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin taşeron işçileri olarak yedi aydır patronların umursamazlığı altında, canımız burnumuzda çalışıyoruz. Kar, kış, sıcak, hastalık, salgın hiç fark etmeyecek bir biçimde sokakları arşınlayan, en tehlikeli alanlara giren elektrik sayım işçileri olarak verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin sömürülmesi yetmediği gibi hem patron baskısı, hem de can tehlikesi altında çalışıyoruz. 

Uzun süredir devam eden sorunlarımız, taşeron sistemindeki değişimle birlikte artmış bulunuyor. Bu duruma tepki göstermemizle birlikte GDZ Elektrik Dağıtım AŞ ve taşeronlarının baskısı da artmış, itirazlarını yüksek sesle ileten öncü işçiler işsizlikle terbiye edilmek istenmiştir. Ancak buna rağmen sesleri kesemeyen yönetim, işten çıkartmaları sistematik hale dönüştürmüş bulunuyor!

Ücretleri eksik yatıran, bordroları göstermeyen, sigortaları ödemeyen, salgın koşullarında önlem almayan, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını hiçe sayan anlayış, toplumumuzu da tehdit etmektedir! 

GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin taşeron işçileri olarak bu duruma karşı açık itirazımızı yükseltiyoruz ve yönetime soruyoruz:

1-Neden sesini yükselten işçiler adım adım tasfiye edilmektedir? 

2-GDZ Elektrik Dağıtım AŞ ve taşeronları işçiyi sefalet ücretine mahkum edip, performans yönetimi adı altında işçinin ensesinde boza pişirerek mi "kaliteli hizmet" sunmayı hedefliyor?

3-Salgın günlerinde karantina uygulamalarını hiçe sayan anlayış, nasıl "önlem aldık" söylemini ortaya atma cesaretine sahip oluyor?

4- Çok tehlikeli iş kategorisindeki elektrik işlerinde patron iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ters olan "eğitim sorumsuzluğunu" nasıl açıklıyor?

5- İşçilere koruyucu kıyafet vermek konusunda aciz kalan bir yönetim kendini nasıl sorumsuz sayabilir?

Bu soruları daha da arttırabiliriz; ama soruların cevabı tek. Şirket yönetiminin gözünü bürüyen kâr hırsında, biz işçilerin değeri yoktur!

Ancak kendilerini uyarıyoruz: biz işçilerin yarattığı değer yoksa siz de yoksunuz! 

Bizi ne açlığa, ne yoksulluğa mahkum edebilirsiniz! 

Sınıf Tavrı GDZ Elektrik Dağıtım AŞ işyeri Komitesi