Erişim Müşteri Hizmetleri'nde sendikaya engelleme

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Erişim Müşteri Hizmetleri'nde başlayan, Tez-Koop İş'in yürüttüğü sendikal çalışmanın, firma yöneticileri tarafından engellenmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştır.

Erişim Müşteri Hizmetleri çalışanları anayasal hakları olan sendikalı olma ve güvenceli çalışma haklarını talep etmektedirler. Firma yöneticilerinin, çalışanların anayasal haklarını kullanmalarına yönelik engelleme girişimlerini protesto etmek ve kamuoyuna ve basına duyurmak için, 12 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14:00'te İstanbul Levent'te bulunan İş Bankası, İş Kuleleri önünde toplanıyoruz.

??????
Tüm emek dostlarını katılmaya davet ediyoruz.