Eğitimin yükü sizin zihniyetinizdir!

Bakan Ziya Selçuk'un 29 Ağustos günü düzenlediği basın toplantısında sözünü ettiği "eğitimde esas yük öğretmenlerin maaşıdır" açıklaması bir eğitimcinin değil, patronların bakış açısını yansıtmaktadır. Salgın nedeniyle belirsizlik içinde olan kamusal eğitimle ilgili açıklamalarda "sağlıklı ve güvenli" bir eğitim ortamı hakkında doyurucu yanıt veremeyen Bakan'ın, konuyu öğretmen maaşlarına getirmesi, eğitim patronlarına verilen sözlerle ilgilidir.

Eğitim emekçilerinin maaşı kamuda dahi yoksulluk sınırının altında bulunurken, bu durum özel sektör eğitimcileri için çok daha kötüdür. Asgari ücrete yakın ücretlerde çalışan yüzbinlerce özel sektör eğitimcisinin bulunduğu bir ortamda, eğitimcilerin maaşlarına göz dikmek, kâr hırsıyla açıklanabilir. Ancak eğitimin kendisi "kâr hırsına" kurban verilemez!

Eğitimde bugüne kadar oluşan yükü sizin zihniyetinizdir!


Eğitimin siyasi iktidarın tasarruflarıyla dönüştürülmesi ve adeta "kuşa çevrilmesi" iktidarın eseridir!


18 yıllık iktidarınız boyunca eğitim bütçesinin milli gelire oranı nadiren yüzde 3'ü geçerken, bu oran OECD ortalamasının yarısından bile azdır.


Yıllar içinde eğitimde piyasalaşmanın önünü açan, adım başı merdiven altı okulları toplumun başına musallat eden, eğitimde bilimselliği paramparça eden anlayış, faturayı eğitim emekçilerine kesemez!


Eğitimde yatırımların düşük olmasının sebebi eğitim emekçilerinin maaşı değil, sizin maaşlarınızdır Bakan Bey!


Diyanet İşleri Başkanlığı'na milyarlarca liralık ödenek tahsis eden, her yıl savunma ve güvenlik harcamalarına yüz milyarlarca lira harcayan, patronlar kâr elde etsin diye milyarlarca liralık ödeneği "teşvik adı" altında satan anlayışın eğitime yatırım yapması da beklenemez.


Bu çarpıtma lafların tek amacı suyu bulandırarak, eğitim emekçilerinin haklı taleplerinin gözden düşmesi içindir. Ancak bugün konuşmanız gereken şey; salgın günlerinde öğrencilerin ve eğitim emekçilerin sağlığı, eğitimin kalitesi ve bilimsel düzeyidir.


Eğitimde Sınıf Tavrı, tüm eğitim emekçilerini bu sözleri protesto etmeye çağırıyoruz!


Siz eğitimcilerin maaşına değil, kendi zihniyetinize bakın!


Eğitimde Sınıf Tavrı

31.08.2020