Eğitim keyfi uygulamalara teslim edilemez!

Ortaokul ve liseler için seçmeli ders belirleme tarihi 4-22 Ocak 2021 tarihi olarak açıklanırken, Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul müdürlerine gönderdiği öğrencileri dini dersleri seçmeye yönlendirilmesi gerektiği yer alan açıklama kabul edilemez!
 ‘’Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler derslerinin seçiminde desteklerinizi ve öncü olmanızı bekliyoruz’’ sözleri, öğrencilerin dersleri seçemediği hallerde seçme yetkisi olan okullarda sözde ‘’seçmeli’’ din derslerinin zorunlu olarak dayatılması anlamına gelmektedir.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre belirlenmesi ve seçilmesi gereken seçmeli derslerin, çeşitli bahanelerle önceden din dersleri olarak belirlenmesi AKP iktidarının eğitimde yarattığı gerici tahribatın ve müdahalesinin göstergelerinden biridir.
Eğitimde gerici hamleler son bulmalıdır! 

Keyfi uygulamalarla, bilim dışı anlayışla eğitim ve öğretim hayatı devam edemez. Günümüzün gerçekleri bilimsel ve laik eğitimi zorunlu kılmaktadır!
Seçmeli ve zorunlu bütün dersler gerici zihniyetin siyasi hamleleriyle değil, öğrencilerin bilişsel, duyusal ve sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunacak şekilde bilimi esas alan ve eşit ulaşılabilir şekilde belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Başta eğitim emekçileri olmak üzere, tüm emekçileri bu ilkeler doğrultusunda mücadele etmeye, zorunlu din dersi dayatmasına boyun eğmemeye çağırıyoruz.
Eğitimde Sınıf Tavrı

04.01.2021