Eğitim emekçisi hakkını yedirmeyecek!

Bu süreçte evlerinden eğitim vermeyi sürdüren özel eğitim emekçileri ise yalnızca örgün eğitim vermenin avantajlarından yoksun kalmadı, aynı zamanda emeği daha da "ucuz" hale geldi.

Onlarca özel eğitim kurumu, öğrencilerinden eğitim bedeli almasına karşın, kısa çalışma ödeneğine başvurarak ücretleri ödemekten kaçınıyor. Özel eğitim kurumu sahipleri, ücret yükümlülüklerinden kaçınmakla kalmayıp, evlerinden çalışmayı sürdüren eğitim emekçilerinin ücretlerini de gasp ediyor!

Eğitim emekçilerini "ücretsiz" çalıştıran özel eğitim kurumları patronları, eğitim emekçilerinin haklarını gasp ediyor!

Hakkımızı patronlara yedirmeyiz!

Eğitimde Sınıf Tavrı, özel eğitim kurumu emekçilerini haklarını bırakmamaya ve mücadele etmeye çağırıyor!

Kısa çalışma ödeneği adı altında hakkımızı gasp eden tüm kurumlara karşı sesimizi yükseltelim.

Her türlü hak gasbına karşı, sözleşmeli ya da kadrolu tüm eğitim emekçileri seslerini yükseltmeli!

Eğitimde Sınıf Tavrı