Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 77. Yılı Kutlu Olsun

Sendikamız, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’nın da üyesi olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu 3 Ekim 1945’te kuruldu. Sınıf mücadelelerinin dünya ölçeğinde keskinleştiği bu dönemde, emperyalist ülkelerin ve kurumların denetimindeki uzlaşmacı sendikacılığa karşı, sınıf sendikacılığını ve işçi sınıfının kurtuluşunu merkezine koyan DSF, enternasyonalist ve dayanışmacı bir ruhla dünya ölçeğinde işçi sınıfının önemli bir mücadele aracı olmuştur.

Sınıf hareketinin geriye çekildiği 1990’lardan sonra DSF ‘ye yapılan bütün saldırılar başarısız olmuştur. Bugün 133 ülkede, 110 milyon üyesi bulunan DSF,  sınıf mücadelesindeki görevini sürdürmektedir.

Dünya kapitalist sisteminin, işçi sınıfına ve dünya halklarına savaş, sömürü ve açlık getiren politikalarına karşı, işçi sınıfı enternasyonalist ve dayanışmacı bir şekilde örgütlenerek karşı koyabilir. Bunun için bugün DSF’ye daha fazla ihtiyaç duyuluyor ve daha fazla görev düşüyor.

DSF’nin üyesi olan sendikamız, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası(İYİ-SEN) üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir. Ülkemizde giderek artan sömürü ve açlığa karşı ‘’ İnşaat İşçisi Köle Değildir ‘’ şiarıyla her şantiyede, ülkenin ve dünyanın her köşesinde örgütlenerek, direniş ve grevleri örgütleyerek sınıf mücadelesini büyütmeye devam edecektir.

Yaşasın Dünya Sendikalar Federasyonu.

Yaşasın İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası.

Yaşasın Enternasyonalizm.

Yaşasın Birlik ve Mücadele.

Yaşasın İşçi Sınıfının Kurtuluş Mücadelesi.