Bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz!

Gündeme gelen yasa maddeleri "işten çıkartmalar yasaklanacak" göz boyamasını içermektedir. Yasa tasarısı işten çıkartmaları 
üç aylığına askıya alırken, patronlara işçilerini izin almadan "ücretsiz izne" çıkartma hakkı veriyor.

Torba yasa patronlara ücretsiz izin hakkını tanıdığı gibi, işçilerin örgütlenme hakkını da askıya alıyor.

Grev ve toplu sözleşme süreçlerini üç aylığına ertelemeyi yasalaştırmak isteyen bu tasarı işçi sınıfına tam bir saldırıdır!

Bu yasa tasarısı ile AKP iktidarı sermaye lehine büyük bir adım atmaktadır.

Salgını fırsata çevirmek için her yolu deneyen sermaye ve onun iktidarı olan AKP, işçi sınıfına karşı büyük bir suç işlemektedir. 


Salgının yarattığı sosyal ve ekonomik yıkıma karşı emekçiler için tek çıkar yol; işten çıkartmaların yasaklanması ve ücretli izindir. 

Sınıf Tavrı'nın "Ücretsiz izin ve işten çıkartmalar yasaklansın" başlıklı kampanyasında ifade ettiği üzere; işten çıkartmalar yasaklanmalı, zorunlu olmayan işyerlerinde ücretli izin verilmeli, yaygın ve ücretsiz taramanın getirilmesi, ücretlerin kamu garantisine alınması zorunludur.

İşçi sınıfı, bu yasa tasarısına karşı kendi talepleri için sesini yükseltmelidir. 

Sınıfı Tavrı