Bizim emeğimizle sermayenizi BES'letmeyeceğiz!

Yapılan açıklamada BES ile biriken 154 milyar TL'lik miktarın, Varlık Fonu ile birleştirilerek sermayeye kaynak olarak aktarılmasının planlandığı belirtiliyor.  Bu tam anlamıyla yasal haraçtır! Bizlerden zorla her ay kesilen, maaşımızın belli bir miktarını, "ileride nakit olarak kullanacaksınız" söylemiyle sermayeye "haraç" olarak vermemizi kimse beklemesin. 

Sermaye adına Robin Hood'luk yapanlar, yel değirmenlerine değil, emekçilere karşı mücadele ediyor! 

Buna izin vermeyiz!

Üstelik, bu zorla transferin, tarihe geçecek "tersine Robin Hood'luk" örneğinin, sermayeye aktaracağı gelirde çoktan borçlanma olarak kullanılmış durumda. 

Uzun süredir yaşadığımız krizin derinleşmesini engellemek, sermaye için "can suyu" vermek adına verilen kredi ve teşviklerin bir kısmı devlet iç borçlanma senetleri aracılığıyla gerçekleştirilmiş olup, bu senetler emeklilik fonlarına yatırılmıştır! 

Emeklilik fonlarına "vadesi gelince ödemek" üzere alınan her senet, bugüne kadar çoktan sermayeye aktarılmış olup, geriye sadece devlet garantili tahviller bulunmaktadır. Ortada nakit olmadığı gibi, bu tahvillerin özel sektöre verilmesi krize koşar adım gitmek demektir.

Her türlü özelleşmeyi savunan, limanları, madenleri, nehirleri, ormanları satan iktidar, şimdi de emekçinin kendi yarattığı gelire göz koymuştur.

İktidar bugünü sattığı gibi, emekçinin yarınını da satmaktadır. Kriz çukuruna atlamak isteyenler, önce kendilerini o çukura atsınlar!

Bizim emeğimizle, hiç kimsenin semirmesini kabul etmiyoruz! 

Sınıf Tavrı olarak, tüm emekçileri bu uygulamaya karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz.

Bizim emeğimizle geçinip, milyar dolarlık gökdelenler dikenlere, kredi çekip gününü gün edenlere yeter!

Sınıf Tavrı