Aşılama programında işçiler öncelikli olmalıdır!

Dünyayı sarsan COVID-19 hastalığına karşı ülkelerin başlattığı aşılama programı, Türkiye'de de başladı. İlk olarak sağlık emekçilerinden başlayan aşılamanın, çarpık ve toplumun ihtiyaçlarına göre, piyasanın ve siyasi iktidarın ihtiyaçlarına göre düzenlendiği gözlemlenmektedir. 

Sağlık emekçilerinin yanına katılarak aşılanan siyasilerin, kendilerini korumak için başlattıkları bu çaba, emekçilerin aleyhinedir. COVID-19 salgınının bir yılı aşan pratiği, salgının esas merkezinin işyerlerinin olduğunu göstermektedir. COVID-19 salgını bir "emekçi hastalığına" dönüşürken, işyerleri önlem almak konusunda yetersiz ve isteksizdir. 

Patronların cepleri dolsun diye işçiler ve emekçiler için önlem almaktan kaçınan siyasi iktidar, aşılama programını da sermayeninin ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir.

Oysa hastalığın merkezi olan işyerlerinde önlem alınması kadar, emekçilerin aşılama programına bir an önce dahil edilmesi de bir o kadar zorunludur!

Bu noktada, aşılama programının "öncelikli risk gruplarına" göre oluşturulmasında çalışması zorunlu olan emekçilerin de dahil edilmesi zorunluluktur. Bu yapılmadığı ölçüde, hastalığın yayılması engellenemeyeceği gibi, aşılama programının da etkisi azalacaktır. 

Sınıf Tavrı olarak aşılama programı ile ilgili tüm emekçilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine aşağıdaki talepleri birlikte savunmaya çağırıyoruz:

1- Hayatın akışını sağlayan;gıda, tarım, nakliye, dağıtım işkollarında çalışan emekçiler, sağlık emekçileri, kronik hastalıkları bulunanlar vb.. gibi risk gruplarının içine dahil edilerek aşılama programında öncelikli olarak eklenmelidir. Sağlık emekçilerinin aşılamasının bitirilmesinin ardından, hızlıca bu işkollarındaki emekçiler aşılanmalıdır.

2- Bu işkollarının ardından yoğun bir biçimde çalışmaya devam eden, metal, tekstil, petrokimya işkollarında çalışan emekçiler aşılama programına dahil edilmelidir. 


3- Eğitim emekçileri için bir planlama yapılmalı, aşılama programı tamamlanmadan, okulların açılması düşünülmemelidir.

4- İşyerlerinde görev alan işyeri hekimleri aşılama programına dahil olan emekçilerle ilgili bilgileri anında edinmeli ve aile hekimleri ile birlikte çalışmalıdır.


Sınıf Tavrı GYK