ASGARİ BİR YAŞAM DEĞİL, İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYORUZ!

Krizin ve salgının kol gezdiği günlerden geçiyoruz. Bir yandan işsizlik tehdidi, diğer yandan geçim derdi etrafımızı sarmış durumda. Krizin etkilerini biz emekçilere yükledikleri yetmiyormuş gibi, salgının öldürücü etkisi de üzerimize yıkılmak isteniyor.
Hem krizin, hem salgının faturasını emekçilerden tahsil etmek isteyen sermaye düzeni ve onun temsilcisi AKP iktidarı, asgari ücret artışında da "yokları" oynuyor.
En temel insani gereksinim olan beslenme, barınma, ısınma ve giyinme gibi ihtiyaçların fiyatları geçen yıldan bu yana kat kat artarken, asgari ücretin "açlık sınırı" düzeyinde ele alınması kabul edilemez!
Bugün milyonlarca emekçiyi asgari ücrete mahkum bırakan, milyonlarcasını ise işsizlik ve kısa çalışma ödeneği adı altında asgari ücretten bile mahrum bırakan bu düzen, "asgari ücret" artış isteklerini de "iflas ederiz" bahanesiyle geri çeviriyor.
Ne mahkum olmak, ne mahrum olmak istiyoruz!
Asgari bir yaşam değil, insanca bir yaşam istiyoruz!
Salgın ve kriz günlerini fırsat bilip, kârlarını katlayan patronların ikiyüzlülük ile "ödeyemeyiz" dediği asgari ücret ve belirleme tartışması emekçilere reva görülemez!
Bir yanda patronların ve iktidarın, diğer yanda sarı sendikaların "orta oyunu" oynadığı, "asgari ücret belirleme tiyatrosu" artık karın doyurmuyor. Beş para etmez bu oyun artık sahneden kaldırılmalıdır! Başrol emekçilerin olmalıdır!
Sınıf Tavrı olarak tüm emekçilere ve işçi sınıfı mücadelesi yürüten sendikalara çağrı yapıyoruz; "asgari ücret" değil, insanca bir yaşamın gereklilikleri için mücadele verelim. Bu doğrultuda;
-Ortalama maaşların asgari ücret düzeyine çekilmesi kabul edilemez! Barınma, sağlık, beslenme, ısınma ve insani tüm ihtiyaçların karşılanacağı yoksulluk seviyesinin üstünde bir ücret belirlenmelidir.
- Bir avuç para babasından vergi toplayamayan devletin, asgari ücretliden "doğrudan vergi" toplamasına son verilmelidir. Asgari ücretlinin maaşı, vergiden muaf tutulmalıdır.
- Asgari ücret bir işçinin alabileceği ve insanca yaşayabileceği en düşük düzeydir. Dolayısıyla asgari ücretten maaş alan işçi oranı sınırlandırılmalıdır. Ortalama maaşlar asgari ücretin en az iki katına çıkarılmalıdır.
-Emekçilerin yaşam seviyesini belirleyen patronlar olamaz! Asgari ücret tiyatrosuna son verilmeli, asgari ücret emekçilerin doğrudan katılımıyla "referandum" ile belirlenmelidir.
Tüm emekçileri bu talepler doğrultusunda mücadele etmeye çağırıyoruz.
Gelin, asgari bir yaşamı hep birlikte reddedelim, insani bir yaşamı, eşitlikçi bir düzeni kuralım!

Sınıf Tavrı

14.12.2020