2021 yılı umudun, direnişin ve emeğin yılı olacak!

Değerli dostlar,


İnsanlık tarihine şimdiden geçen 2020 yılı, salgının, krizin ve hak gasplarının yılı oldu. İnsani felaketlere yol açan, tüm Dünya çapında emekçilerin sağlığını tehdit eden salgın, emperyalist kapitalist sistemin eşitsizliğinden beslenmiştir. Salgını ve krizi fırsata çeviren sermaye düzeni, 2020 yılını emekçiler için "kara kışa" çevirmiştir.


Türkiye'yi derinden sarsan salgın ve ekonomik kriz, AKP'nin yönetim anlayışından ötürü derinleşirken, emekçilerin her gün uğradığı hak gaspları ve sömürü büyük bir öfkeye neden olmaktadır. İşçi sınıfını yoksulluğa, sömürüye, eşitsizliğe boğan bu düzen karşısında tek çıkar yol emekçilerin örgütlü sınıf tavrıdır.


Sınıf Tavrı, yeni yıla emekçilerin sesini, mücadelesini ve örgütlenmesini büyüterek giriyor.


2021 yılı işçi sınıfının bayrağının Sınıf Tavrı tarafından yükseltildiği bir yıl olacak. Yeni yılda insanca yaşam ve eşitlikçi bir düzen çağrımız, dalga dalga büyüyecek.


Sınıf Tavrı, tüm ülkelerin işçi sınıflarının ve emekçilerin yeni yılını kutlar, tüm dostlarımızı ve emekçileri SInıf Tavrı saflarında örgütlü olmaya çağırırız.


Sınıf Tavrı