Sömürüye ve baskıya karşı eğitim emekçileri buluşuyor

Her vatandaşın Anayasa tarafından kabul edilmiş hakkı olan eğitim, kamusal bir hizmet olmasına karşın piyasacı ve bilim dışı anlayışa teslim edilmiş durumda. İktidarın eğitim politikaları, bir yandan emekçi halkı özel okullarla-imam hatipler arasına sıkıştırırken diğer yandan eğitim emekçilerini güvencesizliğe, geleceksizliğe ve işsizliğe mahkum etmektedir.
 
Eğitim emekçileri kamuda baskı ve güvencesizlik cenderesine sıkıştırılırken, özel sektörde ise tüm haklarından yoksun bir "modern köle" statüsünde çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte kamu kurumlarında asgari ücretin altında maaşla çalıştırılan ücretli öğretmenlik uygulaması, eğitim emekçilerini büyük bir baskı ve sömürü döngüsüne hapsetmiştir.
 
Sürekli değişen eğitim sistemi,4+4+4 eğitim modeli ile başlayan eğitimde gerici dönüşüm müdahaleleri, KHK’lar, 657 sayılı kanunun kaldırılmasının tartışılması ve yandaş sendikalara üye olmaya zorlanma, kamuda çalışan eğitim emekçilerini için her geçen gün daha kötü koşullar altında çalışmaya itiyor.
 
Kamusal bir hizmet olarak verilmesi gereken eğitimin piyasalaştırılması ile özel eğitim kurumlarının sayısında artışı beraberinde getirirken, eğitim emekçileri açısından bir dizi sorunu da ortaya çıkardı. Ataması yapılmayan onbinlerce eğitim emekçisi güvencesiz ve düşük ücretlerle özel kurumlarda çalışmak zorunda bırakıldı.
 
Her köşe başına market misali açılan özel eğitim kurumları, ekonomik krizle birlikte iflasın eşiğine gelmiş ve bu kurumlarda çalışan eğitim emekçilerini sefalete sürüklemiştir. Bu sefaletin, eğitim ve öğretimin aksamasına varacak örneklerine Doğa Koleji ve DRC Koleji örneklerinde kamuoyu yakından şahit oldu.
 
Emekçiler için bu tablo değişmek zorundadır!

Böyle gelmiş, ancak böyle gitmez!
 
Eğitim emekçileri bu insanlık dışı koşullarda çalışmaya, ücretlerinin ödenmemesine ve eğitim kurumlarının ticarethaneye dönmesine, baskıya ve gericiliğe mahkûm değildir.
 
Eğitimde Sınıf Tavrı, eğitim emekçilerini değersizleştirilmeye, örgütsüzleştirilmeye, para ile gericilik arasına sıkıştırılmaya karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyor.
 
İnsanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için eğitim emekçileri birliğini güçlendiriyor!
 
Kamuda ya da özelde, sözleşmeli ya da kadrolu, sendikalı ya da sendikasız çalışan tüm eğitim emekçilerini bir araya gelmek, sömürüye ve baskıya dur demek için 29 Aralık Pazar günü İstanbul'da buluşmaya çağırıyoruz.


Yer: Sınıf Tavrı Genel Merkezi-Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Cad. No:118/8 Arakan Apt. Kat:4 D:8 Şişli-İstanbul
Tarih: 29 Aralık
Saat:14:00