Bartın’da yaşanan kaza değil toplu bir cinayettir!

Yine bir gruzi patlaması sonucu onlarca işçi kardeşimiz yaşamını yitirdi. Burjuva siyasetçileri, medyası kaza diyor, facia diyor. Bu kaza değil cinayettir ve üstelik bu cinayet göz göre göre gerçekleşti. 

Sayıştay’ın 2019 yılındaki raporunda Amasra’daki maden ocağında önlem alınmazsa gruzi patlaması riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Önlem alınmadı ve göz göre göre onlarca işçi kardeşimiz kar hırsı yüzünde topluca katledildi.

Patronların kar hırsı ve AKP iktidarının uyguladığı politikalar sonucu her yıl binlerce işçi iş cinayetleriyle yaşamını yitirmektedir. Maden ocaklarında ise bu cinayetler topluca işlenmektedir. Oysa önlem alınsa bu ölümlerin büyük birçoğu olmayacağını her kes bilmektedir.

Patronlar ve onların siyasi temsilcileri bu cinayetlere kaza diyor, fıtrat diyor, kader diyor. Biz kar edeceğiz siz öleceksiniz diyorlar. Üstelik bu toplu cinayetleri siyasi şova dönüştürüyorlar. Acısını yaşayan emekçileri tekmeliyorlar.

Onların kader, fıtrat dedikleri bu sermaye düzenidir. Sermaye düzeni devam ettikçe patronlar karlarına kar katacak biz ise ölmeye devam edeceğiz.

Bu cinayetleri durdurmak için işçi sınıfı kaderini değiştirmeli, sermaye düzenine son vermelidir.