Sınıf Tavrı Kurultayı Sonuç Deklarasyonu AçıklandıKurultay kararlarımız aşağıdaki gibi olup, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

"Yeter, söz işçinin" Kurultayı Sonuç Deklarasyonu
1- Türkiye işçi sınıfının güncel ve tarihsel çıkarlarını savunan bir örgütlenme olarak Sınıf Tavrı, sermayenin ve AKP iktidarının ekonomik krize yönelik açıkladığı Yeni Ekonomik Planının karşısındadır. Bu plan, sermayenin ve onun iktidarının işçi sınıfına krizin faturasını ödetme planıdır. Sınıf Tavrı, kriz koşullarında işçi sınıfının siyasal ve toplumsal bakış açısını içeren "İnsanca bir yaşam için Eşitlikçi Düzen Programını" ile sermayenin karşısına çıkacaktır.
 
2- Kriz koşullarının belirginleşmesiyle birlikte, AKP ve sermaye sınıfı geçmiş dönemde uygulamaya utangaç bir biçimde koyduğu ya da koyamadığı talepleri bir kez daha gündeme getirmiştir. Başta reel ücretlerin gerilemesi olmak üzere, işçi sınıfının tarihsel kazanımları olan kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tehdit altındadır. Sınıf Tavrı, her bir başlıkta mücadele kararı almış olup, işçi sınıfının bu haklarının elinden alınmasına karşı tüm işçi sınıfını harekete geçirecek adımlar atacaktır.
 
3- Sermaye sınıfı ve AKP yeni bir özelleştirme dalgasına hazırlanmaktadır. Bu yeni özelleştirme dalgası, ülke ekonomisinin bir kez daha emperyalist tekellerin yağmasına açılmasıdır. Emekçi halkın değerlerinin teslim edilmesi anlamına gelen özelleştirmelerin karşısında Sınıf Tavrı, güçlü bir mücadele vereceğini karar altına alır. Sınıf Tavrı, özelleştirmelere karşı kamulaştırma  programıyla mücadeleyi karar altına alır.
 
4- İşçi sınıfı sermayenin kuşatmasına karşı örgütlü gücünü arttırmak zorundadır. Sermaye sınıfı ve AKP'nin, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmayı dayattığı bir ortamda işçi sınıfı işyerlerinden başlayarak örgütlenme platformlarını yaratmalıdır. Sınıf Tavrı, farklı sektör ve bölgeleri içerecek bir şekilde,  işyerlerinde işçilerin hak ve talepleri için mücadele edecek işyeri komitelerini örgütler. İşyeri komiteleri, işçi sınıfının haksızlığa, sömürüye, hak gasplarına, iş cinayetlerine, işyerlerinde taciz ve mobinge karşı mücadelesinin verildiği temel mücadele organlarıdır. Sınıf Tavrı, belirli bir takvim dahilinde "işyeri komitelerinde örgütlen" kampanyası yürütecektir.
 
5- Sermayenin ve AKP iktidarının programında kitlesel bir işsizlik, ücretlerin düşürülmesi, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştırılması vardır. Hak gasplarının yaygınlaştığı ve "kural" haline gelmesine karşı işçi sınıfının güçlü bir dayanışma merkezine sahip olması gerekmektedir. Sınıf Tavrı, bu çerçevede "Alo İşçi Hattını" hayata geçirmek üzere adım atar.
 
6- Güvenceli ve güvenli çalışma tüm işçi sınıfının hakkıdır. AKP iktidarı boyunca bu hak sürekli aşındırılmış ve iş cinayetleri olağan hale getirilmiştir. Sınıf Tavrı güvenceli ve güvenli çalışma hakkının sağlanması için mücadele başlatır. Sınıf Tavrı, işçi sınıfının "tam iyilik halinin sağlanması" için iş güvenliği, meslek hastalıkları ve psikolojik destek gibi başlıklarda uzmanların desteğiyle çalışma yürütür. Sınıf Tavrı, iş güvenliği kanunun yeniden düzenlenmesi için mücadele eder.
 
7- İşçi sınıfı haklarını ve tarihini bildiği sürece mücadelesini sürekli hale getirebilir. Sınıf Tavrı, geçmiş yıllarda farklı sektör ve bölgelerde örgütlediği "İşçi Okulu" yeni içerik ve biçimiyle, fabrika, şantiye, işlik, işçi kahvesi ve koğuşlarında, işçilerin yan yana geleceği tüm mekanlarda hayata geçirecektir. 
 
8- Sendikal hareket AKP ve sermaye sınıfı tarafından işçi sınıfının kuşatılmışlığının bir parçası haline gelmiştir. Sarı sendikaların etkisini kırabilmek, ancak ve ancak sınıf sendikacılığı ile gerçekleşebilir. Sınıf Tavrı, sınıf sendikacılığı ilkelerini hayata geçiren sendikaların pratiklerini yaygınlaştırmak için çalışma yürütür. Sınıf Tavrı, sınıf sendikacılığı ilkelerinin yaygınlaşması adına sınıf sendikacılığı platformunun örgütlenmesi için araçlar üretecektir. Sınıf Tavrı, sınıf sendikacılığının başta DİSK içinde olmak üzere, tüm mücadeleci sendikalarda etkin hale gelmesi için mücadele yürütür.
 
8- Sınıf sendikacılığı ilkelerinin yaygınlaşması, sarı ve yandaş sendikalara karşı yürütülecek mücadeleyle birlikte düşünülmelidir. Sınıf Tavrı, sarı ve yandaş sendikaların çizgisine karşı mücadele yürütür. İşyerlerinde patron ve sarı sendika işbirliğine karşı işyeri komiteleri aracılığıyla güçlü bir teşhir yürütülecektir. 
 
9- İşçi sınıfının birliği güçlü bir söylem birliğinden geçmektedir. Bu söylem birliğinin sağlanması için Sınıf Tavrı gazetesi kurultayımız tarafından karar altına alınır. Sınıf Tavrı gazetesi, aylık periyotla alanında uzmanların, iktisatçıların, akademisyenlerin ve öncü işçilerin katkılarıyla çıkartılacaktır. 
 
10- Sınıf Tavrı, işçi sınıfının kültürel etkisinin güçlenmesi için işçi filmleri, müzikleri ve edebiyatı alanında çalışma yürütmeyi karar altına alır. Bu alanlarda yürütülecek çalışmalar için farklı araçlar kullanılacaktır. 
 
11- İşçi sınıfının bilimsel dünya görüşünü yaygınlaştırması, sınıf mücadelesinin yükseltilmesinin araçlarından biridir. Bu amaçla Sınıf Tavrı uzmanların katkılarıyla araştırma çalışmaları yürütecek komisyonlar kuracaktır. 
 
12- Sınıf Tavrı, bugün yürümekte olan Üçüncü havalimanı, Cargill ve Flormar işçileri başta olmak üzere tüm direnişleri selamlar. Sınıf Tavrı, Üçüncü havalimanı, Cargill ve Flormar işçilerinin daha geniş kesimlerle buluşması için bir dayanışma günü düzenlemeyi karar altına alır. 
 
13- Sınıf Tavrı, şantiyelerde yaygın ve fiili bir mücadele yürüten İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasını bir bileşeni olarak kabul eder. İnşaat sektöründe yaygın hak gasplarına, güvencesiz çalışmaya ve iş cinayetlerine karşı İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası öncülüğünde bir dayanışma gecesi düzenlenmesi karar altına alınır. Sınıf Tavrı, İYİ-SEN ile birlikte bu konularda geniş bir kampanya yürütecektir. 
 
14- Sınıf Tavrı kadınlara dayatılan esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı mücadele eder. Ucuz emek gücü olarak görülen kadınların düşük ücretlerle istihdam edilmesine karşı eşit işe eşit ücret ilkesini savunur. Sınıf Tavrı, emekçi kadınları örgütlenmesinde önemli bir yer tutan İlerici Kadınlar Derneği ile çalışan kadınlar kurultayını örgütlemek üzere birlikte hareket eder. 
 
15- Sınıf Tavrı metal sektöründe yürümekte olan grevleri selamlar. Bu grevlerin başarıya ulaşması için Sınıf Tavrı, tüm olanaklarını seferber eder. Ayrıca metal sektöründe 2019 yılında gündeme gelecek toplu sözleşme sürecinde Sınıf Tavrı, etkin bir rol oynamak üzere işyeri komiteleri örgütleyeceğini ilan eder. 
 
16- Sınıf Tavrı, örgütsüzleştirilen ve güvencesiz hale getirilen hizmet sektörünün alt sektörlerinde sendikal mücadele pratiklerini aşan mücadele biçimlerini örgütlemeyi hedefler. Finans, banka ve sigorta emekçileriyle birlikte farklı sektörlerde yeni örgütlenme biçimleri Sınıf Tavrı bünyesinde faaliyet gösterecektir. 
 
17- Sınıf Tavrı, etkisiz hale dönüştürülen  meslek odası, birliği ve barolarda sınıf ilkeleriyle hareket eden grupların örgütlenmesini teşvik eder. Sınıf Tavrı, meslek odaları, birliği ve baroların etkisizleşmesine karşı mücadele eder.