Sınıf Tavrı, İYİ-SEN'in gerçekleştirdiği sınıf sendikacılığı paneline katıldı

İYİ-SEN'in çağrısıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Sınıf Sendikacılığı" paneline temsilcilerimiz katılım gösterdi. İstanbul Mimarlar Odası'nda gerçekleşen panele Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) adına Başkanlar Kurulu üyesi Vincent Kapela Kandola katıldı. 

Etkinlikte söz alan İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan, sınıf sendikacılığının inşaat sektöründeki tarihsel gelişimine değinirken, "sendikalarının bu mirasın taşıyıcısı olduğunu" belirtti. 

İYİ-SEN'in adından söz alan Sınıf Tavrı YK üyesi Erkan Kılıç, sınıf sendikacılığının hukuki zeminine dikkat çekti. Erkan Kılıç, "grev yasakları fiili olarak mücadelenin önünü kesen sermaye düzenine karşı fiili ve meşru mücadelenin olmazsa olmaz olduğunu " belirtti. 

Kılıç'ın ardından söz alan DSF temsilcisi, emperyalizme ve kapitalizme dikkat çekti. İşçi sınıfı mücadelesinin dünyanın dört bir yanında benzer işlediğine dikkat çeken DSF temsilcisi, kendilerinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ulaşım işçileri arasında verdiği mücadele ile, İYİ-SEN'in Türkiye'de verdiği mücadelenin aynı zeminden beslendiğini belirtti. 

Son olarak söz alan Sınıf Tavrı YK üyesi Irmak Ildır, sarı sendikaların işçi sınıfı hareketini nasıl kuşattığını belirtirken, sınıf sendikacılığının bu kuşatmayı kırmak için önemli olduğunu belirtti. 

Etkinlik sonunda DSF temsilcisine İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan tarafından plaket sunulurken, etkinlik işçilerin soru ve yorumlarıyla sona erdi.