Sınıf Tavrı GYK'sı toplandı

1- Türkiye ekonomisinin yaşadığı kriz, sermaye sınıfının işçi sınıfı üzerindeki baskısını ve sömürüsünü her geçen gün arttırmaktadır. Bir yandan işsizlik sopası gösterilerek "terbiye edilmek" istenen işçi sınıfı, öbür yandan enflasyon ve sosyal hakların elinden alınması ile yaşam şartları gerilemektedir. Bu tablo karşısında örgütsüz ve parçalı bir biçimde bir dizi tepki geliştiren işçilerin arayışı sürmektedir. Sınıf Tavrı, bu arayışa cevap olarak, bir dizi öncelikli sektör başta olmak üzere, işyeri ve sektör komitelerini hızla hayata geçirme kararı almıştır. Sınıf Tavrı, her sektörde güçlü bir üyelik kampanyası yürütecektir.

2- 2019 1 Mayıs'ı ekonomik kriz koşulları altında gerçekleşecektir. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak 2019 1 Mayıs'ı kriz karşıtı bir içerikle ve kitlesel bir biçimde kutlanmalıdır. 2019 1 Mayıs'ı düzen siyasetinin belirlenimi altındaki sarı sendikaların etkisinden kurtarılmalıdır. Bu noktada, sendikaların kendi etkisizliğini gizleyen ve işçi sınıfının güncel ve tarihsel görevlerini yerine getirmekten kaçınan tüm tartışmalardan kaçınılmalıdır. Sınıf Tavrı, 2019 1 Mayıs'ını kitlesel, meşru ve düzen karşıtı bir içerikle karşılayacaktır. 1 Mayıs alan tartışması ekseninde "düzen içi" eğilimlere teslim edilemez. Sınıf Tavrı, bu durumun baskın hale gelmesine karşı önlemini alacaktır.

3- Kurulduğu andan itibaren yüzlerce işçinin doğrudan aradığı ve binlerce işçi ile temas kuran Alo İşçi Dayanışma Hattı Nisan ayı itibariyle daha geniş bir çerçeve ile duyurulacaktır. Bununla beraber, Alo İşçi Dayanışma Hattı ile temas eden her emekçinin sorunlarının çözümü için her pazar günü saat 13:00-17:00 arasında Sınıf Tavrı Genel Merkezinde avukat ve uzmanların eşliğinde bilgilendirme görüşmeleri yapılacaktır.

Sınıf Tavrı GYK

08.04.2019