Sınıf Tavrı GYK Şubat ayı toplantısı gerçekleşti!

Sınıf Tavrı'nın Genel Yönetim Kurulu (GYK) tam bileşenleriyle beraber Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Şubat ayı toplantısında aşağıdaki konular hakkında kararlar alınmıştır.


Üye ve tüm emekçilerimize duyururuz.


1- Pandemi ve kriz koşulları ağırlaştıkça, işçi sınıfına dönük sermayenin baskıları da artmaktadır. Yoksullaşma, işsizlik, baskı ve sömürü hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir. Her türlü kanunsuzluğu deneyen sermayeye karşı, işçi sınıfının hak arayışları öne çıkarılmalıdır. Sınıf Tavrı GYK'sı, işçi sınıfının hak arayışına eşlik edecek bir biçimde Alo İşçi Dayanışma Hattı'nın tanıtımı güçlendirilerek bu ay içinde başlatacaktır.


2- Sendikal hareketin kriz ve pandemi koşullarındaki ataleti, "ricacılığı" ve bir tür "sivil toplum kuruluşu" tarzında hareket etmesi kabul edilemez. Son dönemde işçi sınıfı içindeki sendikalaşma arayışları ortaya çıksa da, sendikal bürokrasinin "tepeden inme" bir biçimde sendikal örgütlülüğü "halletmesi", işçi sınıfına güven vermemektedir.

Sınıf Tavrı, bu anlayışa karşı mücadele etmeyi görev bilir. Bu anlamda "sendikalar siyasallaşmalıdır" çağrısını yapan Sınıf Tavrı, bu siyasallaşmanın sermayeden yana değil, işçi sınıfından yana olması gerektiğinin altını çizmektedir. Sınıf Tavrı bu çağrısını yaygınlaştıracak bir biçimde sınıf sendikacılığını güçlendirecek adımlar atacaktır.


3-Kamu emekçilerinin yıllar içinde biriktirdiği deneyim ve örgütlülük bir yandan iktidarın baskısıyla, diğer yandan kamu emekçilerinin sendikal örgütlülüğünü esir alan anlayış tarafından tasfiyenin eşiğine getirmiştir. Yalnızca KESK'ten ibaret olmayan bu tablo, kamu emekçilerinin bugünkü mücadelesini kapsayacak bir doğrultuyu içermemektedir.

Sınıf Tavrı, başta KESK içinde olmak üzere, kamu emekçilerinin mücadele birikimini ortaya çıkaracak, sınıfın diğer kesimleriyle birlikte örgütlenmeyi hedef belirleyen sınıf sendikacılığını güçlendirmek için çağrı yapmaktadır. Bu anlamda kamu emekçilerinin nasıl bir mücadele programına sahip olması gerektiğini belirten bir broşür Sınıf Tavrı GYK tarafından hazırlanacak olup, kamuoyunda bu programın tartışılmasını sağlamak üzere adım atılacaktır.


4- Pandemiden dolaysız bir biçimde etkilenen ve yıllardır kayıtdışı bir biçimde çalışan turizm, eğlence ve kültür sanat emekçileri bugün ağır bir yoksullaşma tehdidi ile karşı karşıyadır. Sınıf Tavrı bu kesimlerin hak ve talep arayışlarının savunucusudur. Bu bağlamda Sınıf Tavrı GYK'sı olarak bu kesimlerin hak arayışlarının yanında olacaktır.


5- İşçi sınıfının mücadelede ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve deneyimi sağlamak üzere kurgulanan İşçi Okulları Şubat ayı itibariyle başlıyor. 6 başlıkta gerçekleşecek İşçi Okulu'nun takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Eğitimler çevrimiçi (online) gerçekleştirilecek olup, kayıt usulüyle eğitimler yapılacaktır.


6-Sınıf Tavrı cam işçilerinin ücretsiz izinlere karşı sürdürmekte olduğu mücadeleyi selamlar. Cam işçilerinin birlikteliğini ortaya koyan eylemler, sınıf sendikacılığı anlayışının da nüvelerini içermektedir. Sınıf Tavrı, cam işçilerinin yürüttüğü mücadelenin her platformda takipçisi olacağımızı duyurur, Kristal-İş içindeki sınıf sendikacılığı mevzisinin daha da güçlenmesi için mücadelemizi büyüteceğimizi duyururuz.


7- Pandemi koşullarından etkilenen beyaz yakalılarla ilgili Sınıf Tavrı'nın hazırlamış olduğu anket tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde kamuoyuna sonuçları paylaşılacaktır. Uzaktan ve evden çalışmanın sömürü koşullarını arttırdığı, 8 saatlik iş hakkının tamamen ortadan kaldırıldığı bir ortamda Sınıf Tavrı, çevrimiçi çalışmaya karşı "bağlantıyı kesme hakkını" savunmak için hazırlıklarını başlayacağını duyurur.


8- Sınıf Tavrı tekstil işçilerinin hak gasplarına, sömürüye ve baskıya karşı mücadelesi için Şubat ayı içerisinde Tekstilde Sınıf Tavrı bültenini çıkararak, işçi sınıfının sesini daha geniş kesimlere duyurmak için mücadele edeceğini duyurur.

Sınıf Tavrı GYK