İşsizlik cehennemine mahkum değiliz!

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük krizi ve en yüksek işsizlik oranlarıyla boğuşuyor!
İşsizlik; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde en önemli sorun olmuş durumda. Bunun sorumlusu; emek düşmanı, “istihdamsız büyüme” hedefli, piyasacı düzenin kendisidir.


AKP eliyle uygulanan bu politikalar sonucu, işçi sınıfımız örgütsüzlüğe zorlanmış, sendikalar işlevsizleştirilmiş, iş bulup çalışması gereken geniş kesimler işsizlikle baş başa bırakılmıştır.


İşsizlik oranları dudak uçuklatmaktadır. Bugün çalışma çağındaki 3 kişiden biri işsizdir.


Emperyalizme bağımlı neoliberal düzen, kısa yoldan patronları zengin ederken, istihdamsız büyüme politikaları ile yaşamı işçi sınıfına ve emekçi halka, gençlerimize zindan etmiştir.


Yaşanan kriz ve işsizlik; kaderimiz değil, piyasacı düzenin öz evladıdır.


Kabul etmiyoruz, boyun eğmeyeceğiz!


Patronlara teşvik adı altında milyarlarca liralık kaynak aktaran bu düzenin sahiplerine karşı, işçi sınıfımız tüm gücüyle mücadele etmelidir. Sınıf Tavrı, çalışabilir herkesin, iş sahibi olduğu, toplumsal kaynakların insanca bir yaşam için harcandığı bir düzen için tüm emekçileri mücadele çağrıyor.


Emeğin söz ve karar sahibi olduğu, işsizlik ve sömürünün yasaklandığı bir toplumsal düzenin için tüm emek güçlerini işçi sınıfının örgütlü mücadelesine çağırıyoruz.


Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu

15.11.2019