2019 Kasım Ayı İşçi Eylemleri Raporu Yayınlandı

“Yeter, söz işçinin” başlığıyla 28 Ekim günü kurultayını gerçekleştiren Sınıf Tavrı, işçi sınıfının ekonomik, sosyal, siyasal mücadelelerinde öncü bir sınıf örgütlenmesi olarak yeni döneme ilişkin bazı karar aldı. Bu kararlar doğrultusunda içinde alanında uzmanların yer aldığı çeşitli çalışma grupları kuran Sınıf Tavrı, işçi sınıfı mücadelesinin yalıtılmışlığına, bölünmüşlüğüne karşı yaratıcı araçlar geliştirme hedefindedir.

Bu hedefler doğrultusunda oluşturulan Sınıf Tavrı Emek Araştırmaları Komisyonu, işçi sınıfı mücadelesinin birbirinden kopuk ve parçalı tablosuna karşı, sınıf mücadelesinin boyutlarını açığa çıkartmak üzere, aylık, altı aylık ve yıllık aralıklarla, raporlar yayınlama kararı almıştır. Bu raporların ilkini, “İşçi Eylemleri Takip Raporu” adıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çalışmanın bilgileri basılı yayından, sosyal medyadan ve bize iletilen kaynaklardan derlenmiştir. Bu çerçevede, yerel ve bilgisi iletilememiş eylemlerin varlığını peşinen kabul ederiz. Bundan sonraki raporlarımızda, raporların hassasiyetinin artması ve daha kapsamlı hale gelebilmesi için tekil eylemleri info@siniftavri.org (mailto:info@siniftavri.org)  ya da sosyal medya hesaplarımıza bildirebilirsiniz.

Hazırladığımız raporun sınıf mücadelesi için anlamı küçük olsa da, tarihi açıdan anlamlı olacağını, emek mücadelesine gönül veren araştırmacılar için bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

Raporumuzu saygıyla kamuoyuna duyururuz.