Cam işçisi mücadele etti, kazandı

Şişecam şirketine bağı Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası’nda çalışan 90 işçi arkadaşımız bundan 20 gün önce, işyerinde bir fırının kapatılması bahanesiyle işten çıkartıldı.

Bahane diyoruz, çünkü bunun arka planında Şişecam patronunun cam işçilerinin örgütlü mücadelesinden olan korkusu olduğunu biliyoruz.

90 işçi arkadaşımızın 20 gündür verdiği mücadele bugün itibariyle başarıya ulaşmıştır. Geçtiğimiz Cuma günü Lüleburgaz’dan başlatılan “İş, Aş, Adalet” yürüyüşü önce OHAL bahane gösterilerek kolluk kuvvetleri tarafından yasaklandı, sonra Şişecam patronu 90 kişinin küçük bir kısmını işe iade edeceğini söyleyerek direnişimizi kırmaya çalıştı.

Başta işçi arkadaşlarımız olmak üzere, işçilerin aileleri, cam işçileri kenetlenerek bu mücadeleyi kazanmanın yolunu açtılar.

Son olarak direnen işçi kardeşlerimizin kararlı duruşu sonrasında Şişecam patronu geri adım atarak, “90 arkadaşımızın Eskişehir’de işe başlayabilecekleri, Eskişehir’e gitmek istemeyenlerinde teşvik uygulamasından faydalanacakları”nı duyurmuştur.

Geçmişinde de büyük mücadeleler bulunan cam işçileri son Toplu İş Sözleşmesi sürecinde de patronun cenderesine girmek istemediklerinden dolayı yine önemli bir direnişe imza atmış ve bunun sonucunda Şişecam patronuna çeşitli başlıklarda geri adım attırmayı başarmıştı.

İşte tam da bu yüzden cam işçisinin mücadelesinin geleceğe taşınmasının yolunu tıkmaya çalışan Şişecam patronu, çözümü 90 işçi kardeşimizi işten atarak, bir insanın en temel haklarından biri olan çalışma hakkını elinden almaya çalışarak yaptı.

AKP iktidarının olanca baskısı altında, Şişecam patronunun OHAL’den istifade ederek ortaya çıkarttığı bu işçi düşmanı çözüm, önce Şişecam işçilerinin örgütlülüğüne, devamında ise ülkemiz emekçilerinin ve toplumun vicdanına ve bu direnişe sahip çıkmasına çarpmıştır.

Toplumun her kesiminden destek alan “90 Trakyalı”nın mücadelesi bu sayede başarıya ulaşmış ve kazanımla sonuçlanmıştır.

Bu direniş esanasında ortaya çıkan ve cam işçilerinin dikkatle izlediği ve hafızasında yer eden bir diğer tutum, Kristal-İş Sendikası yönetiminin tutumudur. Sendika yönetimi başından sonuna kadar süreci izlemekle yetinmiş ve direnişin bir parçası olmaktan kaçınmıştır.

Tüm bunlara rağmen 90 cam işçisinin mücadelesi sonucunda işe dönüşleri tüm cam işçilerinin iş garantisi adına önemli bir kazanımdır.

Bu kazanım aynı zamanda tüm Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde de önemli bir halka olarak yer edecektir.

CAMDA SINIF TAVRI