Kârlarınız, sağlığımızdan önemli değildir!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona virüs (COVID-2019) salgını olağanüstü tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Dünya çapında yayılan salgın, her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. 

Bu tehdide karşı alınması gereken önlemler, her şeyden önce halk sağlığını ve çıkarını içermek zorundadır. Olağanüstü tedbirlerin kazanılmış haklara saldırıya ve fiili hak gasplarına dönüşmesi ise kabul edilemez. Salgın tehdidi karşısında kapatılması öngörülen işletmelerde emekçilerin yıllık izin, ücret vb. türden haklarının gasp edilmesi fırsatçılıktır.

Kapitalist sömürünün ve fırsatçılığın her türünün yaygın bir biçimde açığa çıktığı görülürken, bu türden fırsatçılığa izin verilemeyeceği açıktır. Toplumsal dayanışma ve kamucu sağlık uygulamalarının önem kazandığı günlerde, patronların kârlarını değil, emekçi halkın sağlığı korunmak zorundadır. 

Bu noktada salgına karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra aşağıdaki önlemlerin de alınması gerekmektedir.

1- Salgın tehdidi sebebiyle, işletmelerde ücretsiz izin, yıllık izinden düşüş, işten çıkartma veya ücretlerin ödenmemesi gibi uygulamalar kabul edilemez. Bu tür uygulamalar hem kanunen yasaktır, hem de sosyal anlamda meşru değildir. Zorunlu sebeple faaliyetlerini durdurulan işletmelerde emekçilerin tüm hakları devlet tarafından garanti altına alınmalıdır.

2- Toplu çalışmanın yaygın olduğu AVM'ler, oteller, inşaatlar, ofisler ve üçten fazla kişinin çalıştığı resturant, kafe, bar ve tüm eğlence yerlerinde faaliyetler durdurulmalı ve emekçiler ücretli izne çıkartılmalıdır. Bu yerlerde çalışan işçilerin sağlık durumları ücretsiz bir biçimde gözden geçirilmelidir. 

3- Zorunlu çalışmaların devam ettiği hastane, ulaşım araçları, banka, market ve eczanelerde, işçi sağlığı uygulamaları en üst düzeye çıkartılmalıdır. Toplu koruma önlemleri arttırılmalı ve kişisel koruyucu donanımlar ücretsiz bir biçimde kamu tarafından yaygın bir biçimde sağlanmalıdır. Önlem almayan işletmeler geçici olarak kapatılmalıdır. 

4- Toplumcu ve kamucu sağlık uygulamaları bir an önce devreye sokularak, piyasacı anlayışlar terk edilmelidir.

Salgın tehdidi bir kez daha göstermektedir ki; insan sağlığı piyasacı anlayışlarla korunamaz. Patronların kârlarını önemseyen anlayışa karşı haklarımızı savunmak için bir an önce harekete geçmek zorundayız. Bu nedenle Sınıf Tavrı, tüm gücünü seferber edecek ve  Alo İşçi Dayanışma Hattı, tüm emekçilerin sorunlarına karşı görev başında olacaktır. 

Alo İşçi Dayanışma Hattı'na ulaşmak için 0850 255 07 10 numarasını arayabilir ya da  http://dayanismahatti.siniftavri.org/  linkinden bize yazabilirsiniz. 

Bir kez daha tüm halkı, uzmanların ve bilimin uyarılarına uymaya çağırır, dayanışma ve örgütlülükle bu sürecin atlatılacağını ifade ederiz. 

Sınıf Tavrı 

16.03.2020