İzmir’deki GDZ Dağıtım AŞ’ye bağlı taşeron şirketlerde çalışan işçiler yeni dönemde hakları için yan yana geldi.

İş koşulları, sendikalaşma, maaşlar gibi bir çok başlıkta tartışmaların yürütüldüğü toplantıda işçiler, daha iyi koşullar için mücadele etmekte kararlı.

Sınıf Tavrı İzmir Komitesi olarak toplantının örgütlenme ve bundan sonraki süreçlerde yan yana olunacağını, işçilerin birlik olduklarında karşılarında hiçbir gücün duramayacağını belirtti.

Sınıf Tavrı İzmir Komitesi İzmir'de tüm sektörlerden işçilerin mücadelesinin ortaklaştığı oranda güçlü olabileceğini ve bu anlamda GDZ işçilerinin mücadelesinin tüm işçilerin mücadelesiyle güçlü olduğunu söyledi.