İşçi sınıfı sömürü torbanıza sığmayacak!

AKP'nin Meclise sunduğu yeni torba yasa taslağı patronlara kıyak, işçilere yeni saldırılar içermektedir.  2021'in Temmuz ayına kadar ücretsiz izni yasallaştıran AKP, işçileri 1168 TL lik ölüm ücretine mahkûm ederken, patronların ücret ödeme ve SGK borçlarını üstlenmeye devam
etmektedir.

Yeni yasa tasarısı kamuoyuna "sözde işten çıkarmaları yasaklama" adı altında pazarlanırken, süslü sözlerin ardından işten çıkarmanın kapsamının genişletilmesi ve kazanılmış hakların ortadan kaldırılması çıktı. Yeni yasa tasarısı ile belirli süreli çalışma tipi patronlar için teşvik edilirken, işçilerin kıdem ve ihbar hakları da özel durumlar dışında devre dışı kalıyor.

Yeni torba yasanın gerçeği sömürü ve hak gaspıdır! 

İşçiye açlık ve işsizlik, patrona kıyak zenginlik sunan bu fırsatçılığa "hayır" diyoruz!

İşçilerin alınteri ile oluşturulan işsizlik fonunu yağmalamayı da amaçlayan yeni torba yasa, işçiden aldığını, işçiye geri vererek ücreti "lütuf" olarak göstermektedir. İşçi sınıfının emeği karşılığındaki ücreti lütuf değil, kazanılmış bir haktır. Bu hakkın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.

 AKP bir kez daha patronların has temsilcisi olarak görevlerini yerine getirirken, işçi sınıfına yönelik düşmanlığını gizlemiyor. 

İşçi sınıfını açlığa, işsizliğe mahkum eden ve düşmanlığını gizlemeyen bu düzene karşı topyekün bir karşı çıkış bir zorunluluktur!

İşçi sınıfı topyekun karşı çıkarsa bu tabloyu tersine döndürür. Sınıf Tavrı, tüm işçileri ve işçi sınıfından yana olanlara bu yasaya karşı çıkmaya çağırmaktadır.

Ayağa kalk, mücadele et, fırsatçılara karşı sesini yükselt!

Sınıf Tavrı

17.07.2020