Grev yasaklarınız emekçilere sökmez!

Adana ve Mersin'de Şişecam Topluluğu'na ait olan soda,krom ve tuz işletmelerinde Petrol-İş sendikasının ilan ettiği grev, bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yasaklandı. Bir kez daha "milli güvenliği tehdit" bahanesine sığınan siyasi iktidar, işçilerin grev iradesi karşısında sermayenin temsilciliğini yapmaktan çekinmemektedir.
 

18 yıllık AKP iktidarı boyunca onlarca kez aynı bahane ile yasaklanan grevler neticesinde, onbinlerce emekçinin iradesi hiçe sayılmıştır. İşçilerin hak ve talepleri milli güvenliğe tehdit olarak görmek, ülke güvenliğini sermayeden yana görmektir.


Sınıf Tavrı, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve siyasal taleplerinin savunucusu olarak bu grev yasağını protesto etmektedir.

Petrol-İş sendikası üyesi işçilerin yanında olduğumuzu bildirir, onların mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ederiz.


Yıllardır aynı bahane ile belirli sermaye gruplarının ve çevrelerinin korunduğu, emekçilerin iradesinin ise hiçe sayıldığını bir kez daha hatırlatmak isteriz.


İşçi sınıfı için hak gasplarını olağan hale çeviren sermaye düzenine karşı mücadeleyi daha güçlü kılmak, her türlü yasağa karşı fiili ve meşru mücadelesini yükseltmek zorundadır!


Grev yasaklarınız, hak gasplarınız emekçilerin insanca bir yaşam isteğini durduramaz!


Sınıf Tavrı

09.10.2020