Asgari ücret tiyatrosundan çıkan sonuç Emekçiler kendi kaderini eline almalıdır!

Çalışanların yarısından fazlasını ilgilendiren asgari ücret 4.253 Türk Lirası olarak açıklandı.

Yandaş medya, AKP’liler, bakanlar ve Cumhurbaşkanı, bu durumu gösteriye çevirdiler, emekçi halkımızın da bu gösteriye ortak olmasını istiyorlar.

Asgari ücret, açıklanmasından sadece bir saat sonra  5 dolar, 18 saat sonra ise 13 dolar kayba uğradı. Bu durumun fiyat artışlarına da yansıyacağını ve verilen bu ücretin çok hızlı bir şekilde eriyeceğini herkes bilmektedir.

Asgari ücrete % 50 zam yaptıklarını söylüyorlar, oysa temel tüketim ürünleri başta olmak üzere 2021 Ocak ayından bu yana fiyat artışlarının % 100’ün üzerinde olduğunu herkes bilmektedir. Yeniden emekçileri açlığa sefalete mahkum ettiler.

İşçimizi enflasyona ezdirmedik diyorlar. Ortada gerçekten bir tiyatro var, figüranlar oynuyor, ekselansları devreye giriyor ve lütufta bulunuyor.  Emekçiye "ezdirmedik" palavrasını sıkıyorlar! İşçi sınıfı örgütlenip ayağa kalkmadığı sürece de bunu devam ettireceklerdir.

Asgari değil insanca bir yaşam talebimizin patronların iktidarda olduğu bir sistemde gerçekleşmeyeceğini biliyoruz.

Sınıf Tavrı olarak çağrımız tüm emekçileredir: İnsanca bir yaşamın ancak işçi sınıfının siyasi iktidarıyla mümkündür!

Eşitlikçi bir düzen ve insanca bir yaşam için örgütlü mücadeleye!

SINIF TAVRI