Şişecam işçileri cezalandırmaktan derhal vazgeçmelidir

Şişecam Holdinge bağlı Bursa Yenişehir’deki, Anadolu cam fabrikasında çalışan işçiler fabrika yönetimi tarafında ücretsiz izine çıkartılarak cezalandırılmaktadır.

Ameliyat olan, hastalığından dolayı rapor alan işçileri ücretsiz izine çıkartıp açlığa mahkûm eden Şişecam yönetimi, işçiye saygı göstermeyi bırakın her türlü insani değerleri de ayaklar altına almaktadır.

Çalışanlarının alın teri ve emeği üzerinde büyüyen ve dünya devleri arasına giren holdingin, 2020 üçüncü çeyrekte net karını bir önceki çeyreğe göre % 260 artırdı. Bu kadar büyük oranda karını arttıran Şişecam işçinin emeğine saygı göstereceğine düşmanlık yapmakta çalışanının açlığa mahkûm etmektedir.

Şişecam yönetimi bir an önce bu işçi düşmanı tavrında vazgeçmelidir.  Ücretsiz izine çıkartılanlar iş başı yaptırılıp ücret farkları ödenmelidir.

Bu süreçte kendi üyesinin mağduriyetini gidermek için harekete geçmesi gereken Kristal İş sendikası merkez yönetimi ise patronun bu uygulamasına ortak olmaktadır. Sendika yönetimi, işçilerle yaptığı toplantıda “sırada on kişi daha var” deyip kendi üyelerini tehdit etmiştir.

Üyelerinin hakları ile ilgilenmesi gerekirken, üye aidatlarını nasıl hiç edileceği formülleri arayıp hayır hasenat işleri ile uğraşanlar, “sarı sayfalardaki” sicillerine yenilerini eklemektedirler.

Sendika merkez yönetimi işbirlikçi ve işçi düşmanı tavrında derhal vazgeçip üyelerinin haklarını savunmalıdır.  Sendika, ücretsiz izine çıkanların tüm hak kayıpları telafi edilerek işlerine dönmeleri için çaba sarf etmelidir.

Sendika yönetimi bu istek karşısında bile aciz kalıyorsa, derhal yönetimden istifa edip, sendikayı işçilere bırakmalıdır.

Şişecam Holding İş Bankasına ait bir kuruluştur. İş bankası yönetiminde bulunan CHP, holding yöneticilerinin bu işçi düşmanı tavırlarına ortak mı olacak?

Çağrımız CHP yönetiminedir. Her fırsatta pandemi döneminde hak gaspına uğrayanları, aç kalanları dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söylediklerinin gereğini yapmak zorundadır.

Camda Sınıf Tavrı olarak çağrımızın peşinde olacağımızı duyurur, tüm cam işçilerini “birlikte” mücadele etmeye çağırırız!

SINIF TAVRI

19.01.2021