Sınıf Tavrı yeni dönem GYK'sı toplandı!

Sınıf Tavrı'nın Genel Yönetim Kurulu, yeni dönem bileşeniyle ilk toplantısı, 27 Aralık günü gerçekleşti. Farklı sektörlerden öncü işçilerin, emek mücadelesine katkı koyan akademisyen ve eğitmenlerin de katılımıyla oluşan yeni Genel Yönetim Kurulumuzun ilk dönem toplantısı gerçekleşti.

Aylık periyotlarla toplanan Genel Yönetim Kurulumuz kendi iç iş bölümünü tamamlarken, aşağıdaki konuları görüşerek karar altına aldı. 

1- Salgının ve krizin etkisini doğrudan yaşayan işçi sınıfı, yoksulluk, işsizlik, ücretsiz izin ve uzaktan çalışma saldırıları altındadır. Güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarıyla, yoksulluk ve işsizliğe terk edilen emekçiler, bu saldırılar karşısında "insanca yaşam" talebini güçlendirilmelidir.

Sınıf Tavrı, bu talebin güçlenmesi ve yaygın bir biçimde duyurulması için Ocak ayı süresince  "insanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen" çağrısını geniş bir biçimde yapacak, emekçilere dönük seslenme araçları geliştirecektir.

2- Krizin ve salgının emekçiler üzerindeki bir diğer etkisi hak gasplarının sistematik bir biçimde yaygınlaştırılması olmuştur. İşçilerin en küçük hakkının dahi patronlar tarafından ortadan kaldırıldığı bir dönemde, işçiler çaresiz ve yalnız değildir. Sınıf Tavrı, Ocak ayı süresince "Alo İşçi Dayanışma Hattı'nın" yaygın bir biçimde duyurusunu yaparak hak gasplarına karşı etkin bir mücadeleyi örgütleyecektir. 

3- Toplum sağlığını alt üst eden piyasacı sağlık uygulamaları, salgının da hızlanmasıyla birlikte emekçileri ölüme terk eden bir aşamaya geçmiştir. "İnsanca bir yaşam" çağrısı yapan Sınıf Tavrı, salgın karşısında etkin bir aşılamanın ancak emekçilerden başlayarak mümkün olacağını düşünmektedir. Bu doğrultuda Sınıf Tavrı başta işyerlerinde olmak üzere herkes için ücretsiz aşı çağrısını yineler. Bu anlamda, sendikaları ve kitle örgütlerini bu çağrıyı yaygınlaştırmak üzere işyerlerinde mücadele etmeye çağırırız. 

4- Salgının en büyük etkilerinden bir tanesi değişen çalışma koşulları olurken, uzaktan veya evden çalışma olguları "kuralsız" çalışmayı artıracak şekilde yaygınlaşmıştır. Sınıf Tavrı, başta büro ve eğitim emekçileri olmak üzere hizmet sektöründe görülen bu çalışma anlayışına karşı etkili bir mücadele örgütleyeceğini duyurur. 

5- Sınıf Tavrı, insanca bir yaşam çağrısı yapan ve krizin etkilerini gösteren, İlerici Kadınlar Derneği'nin "Geçinemiyoruz" kampanyasının yanında olduğunu ilan eder. İKD'nin yürüttüğü kampanyanın işyerlerine taşınması için tüm gücünü seferber eder. 

6-Sınıf Tavrı, 2020 yılının büyük karamsarlığı karşısında yeni yıla direnişle giren tüm emekçileri selamlar. Metal, inşaat, nakliye, hizmet işkollarında yürüyen tüm direnişler, emekçilerin ortak geleceği için sürmektedir. Bu anlamda 31 Aralık Perşembe günü İstanbul ve Gebze'deki PTT ve Baldur'daki direniş çadırlarını ziyaret edeceğimizi duyururuz. 

7- Sınıf Tavrı, emekçilerin mücadele içinde ihtiyaç duyduğu bilgi ve birikimin arttırılması için yeni döneme, koşullara, uygun zaman-mekan ayarlaması yapılarak yeni bir eğitim müfredatı hazırlanması noktasında faaliyetlerini hızlandıracaktır. Bu amaçla yeni dönem İşçi Okulları'nın içeriği ve yöntemi hazırlanacak ve duyurulacaktır. 

Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu 

29.12.2020