SINIF TAVRI GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Anasayfa / Haberler

SINIF TAVRI GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANDI

4 Aralık Pazar günü Sınıf Tavrı GYK’sı toplandı. 

Toplantıda Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler, ekonomik kriz ve işçi sınıfının durumu, Sınıf Tavrı çalışmaları değerlendirildi. 

Türkiye’de ekonomik krizin etkilerinin şiddetlenerek arttığı, yoksulluğun derinleştiği bir dönemde seçimlere gidilirken AKP’ye karşı oluşturulan sağ ittifakların işçi sınıfına fayda getirmeyeceği, sağ ittifaklara karşı sosyalistlerin birliğinin önemli olduğu vurgulanırken, sosyalistlerin emekçilerle buluşmasına dikkat çekildi.

Yoksulluğa, işsizliğe, hak gasplarına karşı işçi sınıfının ayağa kalkıp yeni bir düzen için mücadele etmesi için Sınıf Tavrı çalışmalarının yoğunlaştırılması görüşülüp 15 Ocakta Sınıf Tavrı Kurultayı yapılması karar altına alındı.
 

Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu Toplandı

Anasayfa / Haberler

Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu Toplandı

Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu, 23 Aralık Pazar günü toplanmış olup aşağıdaki konular hakkında görüşülmüştür.

 

1-Kriz her geçen gün etkisini arttırmaktadır. Kriz karşısında sermaye sınıfı ve iktidar Yeni Ekonomik Program çerçevesinde işçi sınıfına dönük saldırılarını arttırmaktadır. Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu, kriz karşısında işçi sınıfının programı için Ocak ayı sonunda "İnsanca Bir Yaşam, Eşitlikçi Bir Düzen" programını yayınlayacağını karar altına almıştır. Ayrıca, kıdem tazminatının kaldırılması, emeklilik hakkının budanması ve özelleştirme başlıklarının üzerinde ayrıca durulmasına karar verildi.

2- İşçi sınıfının birliği aynı zamanda söylemde de birliğini içermek zorundadır. Bu çerçevede, Sınıf Tavrı'nın görüşlerinin emekçilerle düzenli olarak buluşması, sınıf politikalarının ortaklaşma zemini olarak Sınıf Tavrı Gazetesi, yönetim kurulu toplantısında gündeme alınmıştır. Ocak ayının ilk haftasında gazetenin ilk sayısı çıkarılma kararı alınmış olup, kriz ve işçi sınıfı gündemi ele alınacaktır.

3- Sınıf Tavrı işyeri komiteleri ele alınmış olup, Ocak ayı içinde farklı il ve sektörlerde kurulacak işyeri komiteleri konuşulmuştur. Her işyeri komitesi sözcüsünün GYK ile yan yana gelip, Sınıf Tavrı politikalarının belirleneceği genel toplantıların, dönemsel olarak yapılması karar altına alınmıştır.

4-Kamuda taşerondan kadroya geçiş altında geniş emekçi yığınları büyük hak kayıplarına uğramaktadır. Sınıf Tavrı, bu hak gasplarının karşısındadır. Bu çerçevede, hak gasplarına karşı etkili bir fiili, hukuki mücadele yürütülmesi karar altına alındı.

5- Alo İşçi Dayanışma Hattı'na gösterilen ilgi, işçi sınıfının uğradığı hak gasplarına karşı arayışın göstergesidir. Ocak ayından itibaren Sınıf Tavrı hatta başvuranlarla buluşmak ve fiili, hukuki başlıklarda destek olmak için her Pazar günü uzmanlarla işçilerin buluşacağı toplantılar gerçekleştirecektir.

6- Sınıf Tavrı, Ocak ayı içinde Genel Merkez Binasının açılışını karar altına almıştır.

7- Sınıf Tavrı'na üyelikler konuşulmuş ve geniş bir üyelik kampanyasının yapılması karar altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu

24.12.2018