Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu Kasım ayı toplantısı gerçekleşti

"İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen" sloganıyla yola çıkan Sınıf Tavrı aylık olağan Genel Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Sektör temsilcilerinin ve öncü işçilerin katılımıyla gerçekleşen Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı başarıyla gerçekleşti. Toplantı sonucunda şu tespitler yapıldı:

Krize karşı Sınıf Tavrı görev başında


1- Ekonomik krizin etkileri işçi sınıfı üzerinde yoğun bir biçimde görülmekte ve hissedilmektedir. Krizin, işsizlik, hayat pahalılığı ve düşük ücretler ekseninde gerçekleşen etkileri, emekçileri derin bir yoksullaşmanın içine sokmuştur. Krizin siyasal ve sosyal olarak görülen en büyük etkisi, sınıf mücadelesinin daha sert bir biçimde görülmesidir.

Sınıf Tavrı, sermayenin "kriz fırsatçılığına" dönüşen uygulamalarına karşı sınıf mücadelesini yükseltmeyi esas alır.


2- Ekonomik krizin etkilerinin daha iyi anlaşılması, sınıf mücadelesi açısından önemli bir ayrım noktasını oluşturmaktadır. Sınıf Tavrı bu doğrultuda, 1 Aralık tarihinde İstanbul'da "Ekonomik Kriz, Türkiye ve işçi sınıfı" başlıklı bir sempozyum gerçekleştirecektir.

Sınıf mücadelesine değerli katkılarını sunan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyum, sınıf hareketinin önümüzdeki dönem sosyal ve siyasal doğrultusuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Sınıf Tavrı büyüyor


3- "İnsanca bir yaşam,eşitlikçi bir düzen" istemiyle yola çıkan Sınıf Tavrı, sınıf hareketi içinde öne çıkan yeni kolları örgütlemek için örgütlenme seferberliği başlatmaktadır. Bu doğrultuda, Kasım ayı içinde sektör komitelerine yenileri eklenecektir. Eğitim ve beyaz yaka alanında iki yeni sektör komitesi toplantısı gerçekleşecektir.


Bununla beraber, Sınıf Tavrı 17 Kasım'da İzmir'de "Kriz, işçi sınıfı ve mücadele" başlıklı bir buluşmayı da gerçekleştirecektir.

4- Krizin etkisiyle beraber bir dizi sektörde örgütlenme eğilimi ortaya çıkmış ve mücadele olanakları artmıştır. Sınıf Tavrı, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası ile birlikte sürdürdüğü mücadeleyi daha da derinleştirecektir. Sınıf Tavrı, sendikanın Mekke'de gerçekleştirdiği grevi selamlar.


Kriz, hizmet sektöründe de kendini göstermektedir. Bu sektörde ortaya çıkan örgütlenme eğilimi, klasik sendikal zeminin insiyatifine bırakılamaz. Örgütlenme eğiliminin ortaya çıkardığı olanaklar, mutlaka işyeri komitelerine dönüşmelidir. Sınıf Tavrı, bu örgütlenmenin kalıcı hale dönüşmesi için adımlar atacaktır.


Sınıf sendikacılığının sesi daha güçlü çıkacak


5- Sendikal hareketin giderek zayıflayan tablosuna karşı, bir dizi sektörde mücadeleci eğilimlerin ortaya çıkması dikkat çekicidir. Sendikaların tamamını kaplayan kriz görüntüsüne ve sınıf hareketini kötürümleştiren çizgiye karşı Sınıf Tavrı, sınıf sendikacılığının sesini güçlendirecek adımlar atacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Sınıf Tavrı Genel Yönetim Kurulu

05.11.2019