Böyle eğitime Alışamadık

Anasayfa / Basın Açıklamaları

Böyle eğitime Alışamadık

Dünyayı ve ülkemizi esir alan COVID-19 salgının gölgesinde yeni eğitim ve öğretim yılı başlamaya hazırlanıyor. Salgının başladığı süreçten itibaren eğitim ve öğretimin aksamaması, öğrencilerin eğitime katılımını sağlamak için eğitim emekçileri üstüne düşen özeni göstermiştir. 

Bununla birlikte, salgının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın tutumu anlık olarak değişim göstermiştir, eğitim ve öğretimin ihtiyaç duyduğu “tutarlılık” geri plana itilmiştir. EBA TV’nin içeriğinden biçimine, “uzaktan eğitimin” çevrimiçi platformlardan işlenmesine, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmesine dönük adımlar göstermelik olarak kalmıştır. Bu göstermelik adımları “tek adam şovuna” dönüştüren Bakan Ziya Selçuk, eğitimin değil, kendi ikbalinin ve eğitim patronlarının çıkarlarını öncelik haline getirmiştir. 

Eğitim patronlarının “öğretmenler yattığı yerden para kazanıyor” açıklaması karşısında sessizliğe bürünen, eğitimdeki yükün “öğretmen maaşlarından” kaynaklandığını iddia eden Bakan Ziya Selçuk’un “şov” ile örttüğü kendi zihniyetidir. Bu zihniyet, “öğretmenler olmasa Maarifi çok güzel idare ederdim” anlayıştır. Bu anlayışı eğitim ve öğretimin gelişmesini sağlayamaz, sağlayacağı tek şey ise patronların kârı, tarikatların çıkarıdır!

Eğitim emekçileri, böyle bir eğitime “alışamadık” diyor! 

Salgın döneminde toplumsal ihtiyaçlarda kamunun çıkarı ve ihtiyaçları gözetilmeden, yeni eğitim ve öğretim yılı “kayıp yıl” haline gelecektir.

Eğitimde Sınıf Tavrı, tüm eğitim emekçilerini öğrencilerinin ve toplumun eğitim hakkından mahrum kalmaması için aşağıdaki maddeler doğrultusunda mücadeleye çağırmaktadır:

1- Salgın karşısında öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkından mahrum kalmaması esastır. Bu doğrultuda kamusal öncelikler esas alınmalı, tüm eğitim emekçileri için periyodik test uygulaması, ücretsiz bir biçimde hayata geçirilmelidir.

2- Eğitim emekçilerinin esas görevi, öğrencilerin sağlıklı ve kamusal bir eğitim almasını sağlamaktır. Okullarda kurulacak sağlık kurullarının takip, yetki, karar verme, yönlendirme gibi konularda uzmanlardan destek alması gerekmektedir. Bu doğrultuda İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun dahil olduğu “Sağlıklı Eğitim Takip Merkezi” kurulmalıdır. 

Bu merkezler acil durum ekipleri olarak günlük olarak öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin sağlıklarını takip etmelidir. Sağlık kurumlarının ve emekçilerinin üzerindeki yük düşünüldüğünde, işyeri hekimi vb.. uzmanlardan bu konuda destek alınmalıdır.

3- Tüm okulların sağlıklı bir eğitim sunması, aynı zamanda kamusal kaynakların kullanımından geçmektedir. Bu noktada, okulların ihtiyaç duyduğu her türlü “sağlıklı eğitim” uygulaması için ek bütçe çıkarılmalıdır. Başta emekçi semtlerinde olmak üzere, eğitim kurumlarının tamamında “yüzde yüz mükemmellik” uygulaması devreye sokulmalı, tüm eksiklikler giderilmelidir. 

3- Çevrimiçi eğitimin gerekliliği olan internet bağlantısının maliyeti emekçi ailelerinin omzuna bırakılamaz! EBA Destek Merkezleri, bu sorunun çözümü için yetersizdir. Bu doğrultuda, her öğrenci ve eğitim emekçisi için internet kullanımı ücretsiz hale getirilmelidir! Bu hakkın, belirli bir kotayla sınırlandırılması, eğitim saatleri için, eğitimdeki “dijital uçurumu” kapatmayacak, aksine büyütecektir!

4- Özel eğitim kurumlarının patronları için bir istismar odağı haline gelen “kısa çalışma ödeneği” eğitim sektörü için kapsam dışı bırakılmalıdır. Bu kesimde çalışan eğitim emekçilerinin maaşı, devlet güvencesine alınmalı ve eğitim patronlarından “servet vergisi” karşılığında bütçeden karşılanmalıdır!

5- Laik ve bilimsel eğitimin temellerinin EBA TV içeriğiyle daha fazla altının oyulması kabul edilemez. Eğitimin bilimsel ve laik temellerde öğrencilere sunulması, uzaktan eğitim döneminde daha büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim felsefesinin yeniden yapılandırılması için öğretmenler görev başına!

Eğitimde Sınıf Tavrı olarak bu maddeler doğrultusunda mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.  Eğitimde Sınıf Tavrı olarak kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın tüm eğitim emekçilerini, mücadele eden sendikaları ve tüm emekçileri bir araya gelerek “sağlıklı eğitim” mücadelesi vermek için “birlikte mücadele” etmeye çağırıyoruz.

Böyle bir eğitim hakkımız değil! 

Hakkımız bilimsel, laik, parasız ve sağlıklı eğitim!

Eğitimde Sınıf Tavrı

 

Böyle eğitime "Alışamadık"!

Anasayfa / Broşürler

Böyle eğitime "Alışamadık"!

Eğitim emekçileri, böyle bir eğitime “alışamadık” diyor! 

Salgın döneminde toplumsal ihtiyaçlarda kamunun çıkarı ve ihtiyaçları gözetilmeden, yeni eğitim ve öğretim yılı “kayıp yıl” haline gelecektir.

Eğitimde Sınıf Tavrı, tüm eğitim emekçilerini öğrencilerinin ve toplumun eğitim hakkından mahrum kalmaması için aşağıdaki maddeler doğrultusunda mücadeleye çağırmaktadır.