ACR Grup ve SYT Global şirketi çalışanları:
Hakkımızı size gasp ettirmeyiz!

ACR Grup ve SYT Global şirketi çalışanları iki ay boyunca gece-gündüz aralıksız bir biçimde pandemi koşullarında "sağlığını" hiçe sayarak çalıştı maaşları ödenmiyor. 

Biz ACR Grup ve SYT Global şirketi çalışanlarıyız. İzmir Çeşme'de bulunan "Ceshme Plus" ve Balıkesir Cunda'da bulunan "Panorama Butik Otel" çalışanları olarak Haziran ve Temmuz ayı maaşlarını alamadık. İki ay boyunca gece-gündüz aralıksız bir biçimde çalışan, her türlü zorluğa göğüs geren, pandemi koşullarında "sağlığını" hiçe sayarak "eve ekmek götürmek" isteyen işçiler olarak emeğimizin gasp edilmesini kabul etmiyoruz. 
 
Panorama Butik Otel çalışanları olarak gasp edilen sadece emeğimiz değildir. Hukuksuzluk ve baskı bu işletmenin ana politikası haline gelmiş durumda. İşletme yöneticileri işçileri sigortasız çalıştırmaktan, günde 15-16 saatlik çalışma temposu belirlemekten, işçilere kötü davranmaktan, işçilere bozuk yemek vererek zehirlenmelere neden olmaktan sorumludur.

Bununla da yetinmeyen yöneticiler, kadın işçileri taciz etmiş, onlara baskı uygulamıştır. Taciz uygulamasından sorumlu olan yönetici hakkında kadın arkadaşımız gerekli şikayeti gerçekleştirmiş olup, bu arkadaşımıza dönük baskı sürmektedir. 

Bununla da yetinmeyen işletme, ruhsat gerektiren işlerde ruhsat almamakta ve kaçak çalışmaktadır. 

Bütün bu durumlara itiraz eden biz işçilere karşı zorbalıkla yanıt veren işletme sahiplerine asla haklarımızı bırakmayacağımızı ilan ediyoruz.

Bu doğrultuda yasal, hukuki ve meşru tüm haklarımıza başvuracağımızı belirtiyoruz. İşletmenin en kısa sürede haklarımızı vermeye çağırıyoruz!

Başta tüm turizm emekçileri olmak üzere, tüm emekçileri mücadelemize destek vermeye  çağırır, mücadelemizi kazanana kadar devam ettireceğimizi ilan ederiz!

Sınıf Tavrı-ACR Grup Emekçileri Komitesi