13 Kasım Cumartesi günü saat 17:00 de Kadıköy Bahriye caddesi Süreya Operası önünde buluşuyoruz.

13 Kasım Cumartesi saat 17:00’de emeklileri fazladan ve yük olarak gören anlayışa karşı buluşuyoruz. Ülkemizde 14 milyon emekli ve beş buçuk milyon emeklilikte yaşa takılan EYT’ li bulunmaktadır. 

Emekliler ülke nüfusunun nerdeyse dörtte birini oluşturmaktadır. On dört milyon emeklinin büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında maaş alırken, altı milyona yakın emekli ise 1.500 Lira ile 2.000 lira arasında maaş almaktadır. 

Her geçen gün artan hayat pahalılığına karşı üç kuruş olan emekli maaşları erimeye devam ediyor. Diğer yanda yaşa takılan beş buçuk milyon çalışanın emeklilik hakları gasp edilmiştir, yandaş bürokratların aldıkları beş, on maaşları görmezden gelinip emeklilik haklarını isteyen bu kesime çift dikiş mi yapacaksınız denilerek alay edilmektedir.

Açlığa mahkûm edilip, emeklilik haklarımızın gasp edilmesi yetmezmiş gibi, örgütlenmek için kurduğumuz sendikalarda kapatılıyor. Biz emekliler iş bitip bir kenara atılan eşya bakılmasına itiraz ediyor, insanca yaşamak istiyoruz. 

Sınıf Tavrı Emekliler Platformu olarak, açlığa, haksızlığa, adaletsizliğe karşı seslerimizi yükseltmek için 13 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de Kadıköy Bahriye caddesi Süreyya Operası önünde yapacağımız basın açıklamasına tüm emeklileri güç vermeye çağırıyoruz.